"ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლოთეკას". ტრენინგები

"ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში გრძელდება ბიბლიოთეკარების გადამზადება. საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია ატარებს კომპიუტერულ კურსებს პროექტში გამარჯვებული ბიბლიოთეკებისთვის.

ტრეინინგი 5 დღის განმავლობაში გაგრძელდება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ბიბლიოთეკარები 15 სოფლიდან. 

მსგავს ტრეინინგს 70 სოფლის ბიბლიოთეკარი გაივლის


Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.