კონსორციუმის შესახებ

"საქართველოს ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის კონსორციუმი" არის საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციასთან არსებული არაფორმალური გაერთიანება, რომლის მიზანია ახალი და ინოვაციური ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სისტემებისა და მომსახურების დანერგვა საქართველოს ბიბლიოთეკებში.


კონსორციუმი არის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ბიბლიოთეკების ეროვნული კონსორციუმების კონსორციუმის), eIFL.net-ის წევრი.


საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაა რომელიც საშუალებას აძლევს აფრიკის, აზიის, სამხრეთ ამერიკისა და ევროპის  60-ზე მეტი განვითარებადი და გარდამავალი ქვეყნების ბიბლიოთეკებს შეღავათიან ფასად ინტერნეტის საშუალებით ისარგებლონ მსოფლიოს მრავალი ცნობილი გამომცემლობების ჟურნალებით, ელექტრონული წიგნებითა და სხვა მრავალი მონაცემთა ბაზებით. დაარსდა 1999 წელს. საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული ქსელის კონსორციუმი მისი წევრია 2001 წლიდან დღემდე. კონსორციუმი ახორციელებს რამდენიმე პროგრამას: ”თავისუფალი ხელმისაწვდომობის" პროგრამაპროგრამის მენეჯერი: რუსუდან ასათიანი


 


ელ.ფოსტა: ruska110@yahoo.com


ღია პროგრამული სისტემების პროგრამა:


ირაკლი ღარიბაშვილი და თამარ ხახუტაშვილი


ინტელექტუალურ უფლებათა პროგრამა:


პროგრამა ინოვაციური მომსახურებები საჯარო ბიბლიოთეკებში: ირაკლი ღარიბაშვილი


კოსორციუმის საკონტაქტო ინფორმაცია:


აღმასრულებელი დირექტორი: ირაკლი ღარიბაშვილი


ელ. ფოსტა: igar@hotmail.com