წევრები

ასოცაიციის წევრი შეიძლება იყოს ნებისმიერი პიროვნება ან ორგანიზაცია, რომელიც იზიარებს ასოციაციის მიზნებსა და წესდებას.

ამჟამად ჩვენი წევრებია საქართველოს 150-მდე ბიბლიოთეკა საქართველოს პრაქტიკულად ყველა კუთხეში. მათ შორის ეროვნული, საჯარო (საქალაქო, მუნიციპლაური და სასოფლო), სასკოლო, უნივერსიტეტების და ორგანიზაციების ბიბლიოთეკები.

წევრების (არასრული) სია:

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ცენტრალური სამეცნიერო-ტექნიკური ბიბლიოთეკა

ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

ბათუმის აკაკი წერეთლის სახელობის საჯარო ბიბლიოთკა

რუსთავის ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა

...