ირინა კუჩმა – პრეზენტაცია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. 2012.28.06