ელექტრონული კატალოგი მცხეთის ბიბლიოთეკაში

მცხეთის ბიბლიოთეკებში დაინერგა ელექტრონული კატალოგი. ბიბლიოთეკების ამ ქსელში (ხელმძღვანელი ნინო თათარაშვილი) შედის 3 მცხეთის ბიბლიოთეკა და 2 ბიბლიოთეკა-ფილიალი სოფლებში (ნატახტარი, ერედა, ).

ამ ქსელში გაიმართა ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემა OpenBiblio (ახალი ვერსია), რომელცი უკვე წარმატებით გამოიყენება საქართველოს (და მსოფლიოს) მრავალ ბიბლიოთეკაში. ინსტალაცია და ტრენინგი შეასრულა საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციამ.

ელექტრონული კატალოგი მცხეთის ბიბლიოთეკაში