ჟურნალ „განთიადის“ ანალიტიკური ბიბლიოგრაფია, წიგნი I

  • user warning: Table './drup1/drusessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT COUNT(sid) AS count FROM drusessions WHERE timestamp >= 1596488831 AND uid = 0 in /var/www/drup/includes/session.inc on line 120.
  • user warning: Table './drup1/drusessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT COUNT(DISTINCT s.uid) FROM drusessions s WHERE s.timestamp >= 1596488831 AND s.uid > 0 in /var/www/drup/modules/user/user.module on line 776.

 

ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკამ გამოსცა ჟურნალ განთიადის ანალიტიკური ბიბლიოგრაფია, წიგნი I.

ბიბლიოგრაფიაზე მუშაობდნენ სამეცნიერო ბიბლიოთეკის საცნობარო-ბიბლიოგრაფიული განყოფილების თანამშრომლები: ცაგური ფორჩხიძე (განყოფილების გამგე),  მანანა ნემსაძე, ირმა გელოვანი, ნატო სოხაძე.

რედაქტორი - რიტა წაქაძე (დირექტორის მოადგილე)

ბიბლიოგრაფიული რედაქტორი - ციური კოჭლაშვილი (საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო მომსახურებისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე)

ბიბლიოგრაფიაში აღრიცხულია 1975-2009 წლების მასალა, მასში რეგისტრირებულია 4661 ბიბლიოგრაფიული ერთეული, მაჩვენებელს ერთვის პირთა სახელების ანბანური საძიებელი.

ჟურნალ „განთიადის“ ანალიტიკური ბიბლიოგრაფია, წიგნი I