ყრილობის მონაწილეები ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში