პრეზიდენტობის კანდიდატები : დიანა გელაშვილის პრეზენტაცია