ბიბლიოთეკების ვებსაიტები

ჩვენი ასოციაციის წევრების ვებსაიტები

ეროვნული ბიბლიოთეკები

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

თსუს ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

აკადემიური ბიბლიოთეკები

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

საჯარო ბიბლიოთეკები

ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

გურჯაანის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა

რუსთავის საქალაქო ბიბლიოთეკა

ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა

სასკოლო ბიბლიოთეკები

"ახალი სკოლა" (კატალოგი)

სხვა სახის ბიბლიოთეკები

ეროვნული არქივის ბიბლიოთეკა (კატალოგი)

 

 

 

ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა