პრეზენტაცია თემაზე: „თანამედროვე საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა“.

24/04/2012 12:00
24/04/2012 14:00

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა
პრეზენტაცია თემაზე: „თანამედროვე საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა“.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, G კორპუსი, 106-ე აუდიტორია (ყოფილი ენციკლოპედიის შენობა),  გ.  წერეთლის 2
 
დასაწყისი: 12 საათი