თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

24/04/2012 12:00
24/04/2012 18:00

ფილმის  ჩვენება            
სტუდენტური  კლუბის  პრეზენტაცია            
გამოფენები
ესეს კონკურსი 15 – 18 საათამდე
კონცერტი 18–19 საათი