თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

25/04/2012 16:00
25/04/2012 18:00

 
 
უახლესი გამოგონების პრეზენტაცია   

ელექტრონული რესურსების პრეზენტაცია
 
 25 აპრილი

16:00–18:00
მისამართი: მ. კოსტავას. ქ. 45