დისკუსია - ეკონომიკური პროცესები, ქალაქი და მრავალფეროვნება

28/04/2012 16:00
28/04/2012 18:00

თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
 მ.ალექსიძის ქ. 1, კორპ. 4
დასაწყისი: 16:00
 დისკუსია - ეკონომიკური პროცესები, ქალაქი და მრავალფეროვნება
 
 ორგანიზატორი: ურბან რეაქტორი - http://urbanreactor.blogspot.com/