ახალი ტექნოლოგიები

IFLA -ს ანგარიში საინფორმაციო გარემოს განვითარების ტენდენციების შესახებ

What is the IFLA Trend Report?

დღეს გლობალურ საინფორმაციო გარემოში ყველაფერი უკიდურესად სწრაფად ხდება. მრავალი ორგანიზაცია თუ პიროვნება ცდილობს კვლევების საფუძელზე იწინასწარმეტყველოს თუ რა მიმართულებებით განვითარდება ტექნოლოგიები და როგორ შეიცვლება ჩვენთვის ჩვეული მეთოდები თუ სისტემები.

ეს ანგარიში ამ დღეებში გამოაქვეყნა იფლა-მ (www.ifla.org):

ინფოარხების ცნობების შეკრება