სკოლის ბიბლიოთეკები; school libraries

სკოლის ბიბლიოთეკარის სტანდარტი შეიქმნა

სკოლის ბიბლიოთეკარის სტანდარტი შეიქმნა -

IMG_4701

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის მიერ შეიქმნა ბიბლიოთეკარის სტანდარტი, განკუთვნილი როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლების ბიბლიოთეკარებისთვის. სკოლის ბიბლიოთეკარის სტანდარტის პრეზენტაცია სამინისტროში შედგა. საზოგადოებას ახალი სტანდარტი ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის უფროსმა ნათია ჯოხაძემ წარუდგინა.

ამ დრომდე საქართველოს განათლების სისტემაში არ არსებობდა დოკუმენტი, რომელშიც ადგილობრივი რეალობის გათვალისწინებით ასახული იქნებოდა საერთაშორისო გამოცდილება და რომელიც შეთავაზებდა ქვეყანაში მომუშავე ბიბლიოთეკარებს ერთიან პროფესიულ სტანდარტს.

ინფოარხების ცნობების შეკრება