ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

ინფოარხების ცნობების შეკრება
21-ე საუკუნის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საცავი და არც მხოლოდ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების წვდომის ადგილი, არამედ ინფორმაციის აქტიური ძიების, სამეცნიერო კომუნიკაციის, იდეათა გაცვლის, სწავლებისა და მსჯელობის სივრცეა.
Updated: 1 საათი 4 წუთი-ს წინ

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ხუთ, 22/06/2017 - 15:26
კალანდია, გიორგი. ექვთიმე თაყაიშვილი და ტაო-კლარჯეთი=Ekvtime Takaishvili and Tao-Klarjeti : კრებული ეძღვნება 1917 წელს სამხრეთ საქართველოში მოწყობილი ექსპედიციის 100 წლის იუბილეს / რედ. ჯ. სამუშია, მთარგმნ. ა. ბაკურიძე. - თბ., 2017. – 170 გვ. ISBN 978-9941-27-021-5
წარმოგიდგენთ წიგნი-ალბომს, რითაც ფაქტიურად იწყება ახალი პროექტი სერიით: “ტაო-კლარჯეთი არქივებსა და სიძველეთსაცავებში”. პროექტის მიზანია ერთ გამოცემაში მოაქციოს ტაო-კლარჯეთის შეახებ სხვადასხვა კოლექციებში გაფანტული ვიზუალური მასალა. 
ექვთიმე თაყაიშვილი და მისი სამეცნიერო ექსპედიციები უდავოდ ქმნის იმ ერთ მთლიანობას, რასაც ქარული კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა ეწოდება. ეს არის ხელმეორედ აღმოჩენილი ჩვენი სულიერების დიდებული ძეგლები: ოშკი, იშხანი ხახული და მრავალი სხვა... აქვეა ჩანაწერების, ნახაზებისა და წერილების სიუხვე ფრონტის ხაზიდან, რაც ქარულ ისტორიოგრაფიაში მეორე უმნიშვნელოვანეს კვალს ტოვებს. 
ეთნიკურად ქართული ტაო, ლაპიდარული  წარწერებითა და ტოპონიმებით, დიდმა ექვთიმემ შეძლო მახლობელი გაეხადა საქართველოსათვის.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ხუთ, 22/06/2017 - 15:22

თანდაშვილი, მ. ზმნის სემანტიკური ანალიზი ქართულში / რედ. ნ. შარაშენიძე. - თბ.: მერიდიანი, 2017. – 178 გვ.

ISBN 978-9941-25-344-7 წიგნი "ზმნის სემანტიკური ანალიზი ქართულში" წარმოადგენს ფრანკფურტის უნივერსიტეტში წაკითხული ლექციების იმ ნაწილს, რომელიც მოიცავდა ქართული ზმნის კლასიფიკაციის საკითხებს. ნაშრომში მოცემული ქართული ზმნის სემანტიკური მოდელი მისთვის დამახასიათებელი მორფო-სინტაქსური თავისებურებების უკეთ აღწერის საშუალებას იძლევა. თეორიულ ღირებულებასთან ერთად, ნაშრომს პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს, რადგან აქ განხილული ზმნის სემანტიკური კლასიფიკაციის ჩარჩო, მნიშვნელოვნად აადვილებს ქართული ენის ავტომატური თარგმანის პრობლემის ადეკვატურ გადაჭრას.  ნაშრომში ძირითადად გამოყენებულია უცხოურ სამეცნიერო ლიტერატურაში წარმოდგენილი თეორიული დებულებები და მოდელები. წიგნი განკუთვნილია, როგორც ფილოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის, ისე საკითხით დაინტერესებულ პირთათვის.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

პარ, 16/06/2017 - 15:54

სთოქსთეიდი, მერლინ; ქოთრენი, მაიკლ, ვ. ხელოვნების ისტორია XVIII საუკუნიდან დღემდე / თარგმნ.: თ. ტაბატაძე, თ. შავგულიძე; რედ. ა. კლდიაშვილი, მ. ბულია. - თბ.: თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია,  2017. – 243 გვ. : ილ.  ISBN 978-9941-0-9739-3
ეს არის ხელოვნების უდიდესი მოვლენის მხატვრობის, მთლიანად არტის შექმნის ისტორია - თანამედროვეობამდე. მასში პერფორმანსის რაობა და მისი სიცხადის ანალიზი საუკეთესოდ არის გადმოცემული.  წიგნი ოთხ ნაწილად არის დაყოფილი და მთლიან აანალიზებს როკოკოდან - პოსტმოდერნის ჩათვლით ყველა ძირითად მიმდინარეობას.  I. XVIII საუკუნისა და XIX საუკუნის დასაწყისის ხელოვნება ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. II. XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელოვნება III. ახალი ხელოვნება ევროპასა და ამერიკაში, 1900-1950 წლები IV. საერთაშორისო ვითარება 1950 წლის შემდეგ
ქვეყნებს შორის გარდამავალი ეტაპები შემდეგი თანმიმდევრობით ნაწილდება: იტალია, საფრანგეთი, ესპანეთი და ამერიკა; შემდეგ ისევ საფრანგეთი, ამერიკა, საფრანგეთი... და ა.შ. ანუ ეს არის  ევროპულ-ამერიკული ნაზავი, რომელიც ხელოვნების აქტივიზმითა და გლობალიზაციით მოდერნიდან პოსტმოდერნამდე, პოსტკოლონისტურ დისკურსამდე, დეკონსტრუქტივიზმამდე მიდის.  წიგნის თითოეულ თავს აქვს ჩანართები:

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ოთხ, 07/06/2017 - 16:54
ანთელავა, ნუგზარ. კავკასიის ხალხთა მითები და რიტუალები / საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო; სსიპ ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი; შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; რედ. მ. ჩუხუა. -  თბ.: უნივერსალი, 2017. – 889 გვ.  ISBN 978-9941-22-996-1
კავკასიის ეთნოსების მითოლოგიისა და წეს-ჩვეულებების სინქრონული აღწერა ჯერ კიდევ ანტიკური პერიოდიდან იღებს სათავეს. ეს ერთგვარი ეთნიკური მოზაიკაა, რომელიც თავისთავში მომიჯნავე დარგებსაც აერთიანებს. ქართველური, აფხაზურ-ადიღეური, დაღესტნური, ასევე - ინდოევროპული და თურქულენოვანი ხალხები ქმნიან ერთ დიდ კავკასიურ ეთნოსს. წიგნი მითო-რელიგიური მსოფლმხედველობისა და რიტუალური პრაქტიკის საფუძვლებს შეისწავლის და ეს ყოველივე წიგნში სინქრონულ-დიაქრონული კვლევის ჭრილში არის წარმოდგენილი.
წიგნის მიზანი ორგვარია: მიაწოდოს დაინტერესებულ პირს საცნობარო მასალა და დააკმაყოფილოს მკითხველთა ღრმა ინტერესი მითოლოგიისდამი, ფოლკლორისტიკისადმი, რელიგიის ისტორიისადმი, ხალხური რწმენა-წარმოდგენებისა და წეს-ჩვეულებებისადმი.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ოთხ, 07/06/2017 - 16:50
ჩერქეზული ენის ანბანი შედგენილი უმარ ბირსეის მიერ = Букварь Черкесского языка Умара Берсея (Омар Бырсэй) = Адигабзэм тбукваоь Бэрсэй Умар (Бырсэй Омар) / საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო; ჩერქეზულ (ადიღეური) კულტურის ცენტრი; პროექტის ავტ. მ. ჩუხუა. (მეორე გამოცემა). - თბ., 2017. – 87 გვ.   
ომარ ბირსეის წიგნი „ჩერქეზული ანბანი“ ჯერ კიდევ 1853 წლის 14 მარტს დაიბეჭდა თბილისში. სწორედ ამან დაუდო დასაბამი იმას, რომ ჩერქეზული ენისა და კულტურის ოფიციალურ თარიღად ეს დღე - 14 მარტი გამოცხადდა. 2017 წელი საიუბილეოა, რადგან წელს ო. ბირსეის დაბადების 210-ე წლისთავია. ამიტომ სსიპ ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრმა წიგნი - „ჩერქეზული დედაენა“ ხელახლა, ისევ თბილისში გამოსცა.
წარმოდგენილ ვარიანტში დაცულია ტექსტის ავთენტურობა. წიგნის გარკვეული  განაკვეთები  ნათარგმნია ქართულად.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ოთხ, 31/05/2017 - 13:18

ბეპიევი, ნ. ქართულ-ოსური და ოსურ-ქართული ლექსიკონი / რედ. ნ. ბეპიევი, ნ. ჯუსოითი. - თბ: უნივერსალი, 2016. – 864 გვ.

ISBN 978-9941-22-885-8

აღნიშნული სახელმძვანელო ძირითადად ეფუძვნება დღემდე გამოცემულ ოსურ-რუსულ, რუსულ-ოსურ, ასევე ოსურ, ქართულ და ორენოვან, განმარტებით, ეტიმოლოგიურ, ორთოგრაფიულ, დიალექტურ, დარგობრივ და ფრაზეოლოგიურ ლექსიკონებს. ოსურ-ქართული და ქართულ-ოსური ლექსიკონების და, ზოგადად, ოსური და ქართული ენების სპეციფიკის გათვალისწინებით, ლექსიკონებს დაერთვის ოსური და ქართული ენების გრამატიკული მიმოხილვები: წიგნს ერთვის აკადემიკოს ვ. აბაევის ოსური ენის გრამატიკული ნარკვევი და აკადემიკოს ა. არაბულის ქართული ენის გრამატიკული ნარკვევი; წინასიტყვაობა, ასევე - ქართულ-ოსური და ოსურ-ქართული ლექსიკონების გამოყენების წესები, ოსური და ქართული ანბანები (ტრანსკრიფციით), შემოკლებათა განმარტებები, გრაფიკული ნიშნების განმარტებები და სხვა სამეცნიერო აპარატურა. 

ლექსიკური ერთეულები წარმოდგენილია თანამედროვე სალიტერატურო ენის ნორმების გათვალისწინებით. ქართული სიტყვების დაწერილობის დროს ძირითადად გამოყენებულია ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების პირველი კრებული და ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის მეორე შევსებული გამოცემა.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ორშ, 29/05/2017 - 13:58
საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია / პროექტის ხელმძღვანელი ჯ. სამუშია; რედ. ლ. იოსებაძე. - თბ. : პალიტრა L, 2014
- ტომი 22. : გელაშვილი, აკაკი. ერეკლე II  - თბ.: პალიტრა L, 2016. – 48 გვ. - ტომი 23. : სამუშია, ჯაბა. ტაო კლარჯეთი. - თბ.: პალიტრა L, 2015. – 48 გვ. - ტომი 24. : იოსებაძე, ლ. ილია ჭავჭავაძე- თბ.: პალიტრა L, 2016. – 48 გვ.   - ტომი 25. : სამუშია, ჯაბა. ბრძოლის საუკუნე. - თბ.: პალიტრა L, 2016. – 48 გვ.   - ტომი 26. : ბოშიშვილი, ალექსანდრე, სამუშია, ჯაბა. სამეფოებად და სამთავროებად დაშლილი საქართველო. - თბ.: პალიტრა L, 2016. – 48 გვ.   - ტომი 27. : ხუნდაძე, ნინო, ვაჩნაძე, დინარა. ქართული ხუროთმოძღვრება. - თბ.: პალიტრა L, 2016. – 48 გვ.   ISBN 9789941217494   ამჯერად წარმოგიდგენთ საქართველოს ილუსტრირებული ისტორიის მორიგ ექვს ტომს. როგორც ადრე აღვნიშნეთ აქ ფაქტები ქრონოლოგიურად არ არის დალაგებული და ერთმანეთს ავსებს. ოდესღაც რეალურად მომხდარი ამბავი ცალკეულ ტომებში თავსდება და ოჯახის ყველა წევრისთვის ერთ დიდ, მთავარ სერიად ერთიანდება. ვიზუალურად რეკონსტრუირებული ახალი მოდელი დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით არის შექმნილი. ეს  ტომეული არის კონკრეტული ეპოქების მკვლევარ-ისტორიკოსების მოთხრობილი და ხელნაწერთა სტილით ერთმანეთისაგან სრულიად განსხვავებული მხატვრების მიერ ილუსტრირებული. სერიისათვის სპეციალურად შექმნილი სამუზეუმო ექსპონატთა ნუსხა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის, საქართველოს ეროვნული არქივის, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის, საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არქივებიდან წიგნის რედაქციას გადმოეცა.  ამჯერად ეს სერია გარკვეული კორექტირებით გამოვიდა და უკვე გათვალისწინებული 24 ტომის, შემდეგ დამატებული ექვსი ტომიც ჩაემატა და დამატებით სხვა ეპოქებსაც მიეძღვნა.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

სამ, 23/05/2017 - 12:03

Ousterhout, Robert G. Visualizing Community : Art, Material Culture, and Settlement in Byzantine Cappadocia / Designed and typest by Melissa Tandysh. – Washington: Dumbarton Research Library and Collection, 2017. – 532 p. 

ISBN 9780884024132

ეს ინგლისურენოვანი, ფერადი ილუსტრაციებით დატვირთული წიგნი, მოგვითხრობს კაბადოკიის შესახებ. ეს მხარე ცენტრალური ანატოლიის ულამაზესი ვულკანური რეგიონია და იგი ამავდროულად საუკეთესოდ ინარჩუნებს ბიზანტიური იმპერიის ყოველდღიურობის აღქმას. ამ ადგილში ყურადღებას იპყრობს კონსტანტინოპოლისა და კაბადოკიის მონუმენტალისტური არქიტექტურა.  

კვლევა უკავშირდება აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში დოკუმენტალისტური არქიტექტურული მემკვიდრეობის გაქრობას. წიგნის ტექსტუალური მტკიცებულებები ეყრდნობა მთლიანი ქალაქებისა და სოფლების ერთიანი არქიტექტონიკის განცდას. აქ პარალელურად განიხილება საეკლესიო და სახალხო ნაგებობანი, საერო და სულიერო ლანდშაფტები. სიღრმისეული ანალიზი,

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ოთხ, 17/05/2017 - 16:03
თუშმალიშვილი, გ. მედიაპოლიტიკა სიტყვიერი, ბეჭდვითი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ / რედ. ნ. ჯოხარიძე. - თბ.: პეგასი, 2017. – 376 გვ. 
ISBN 978-9941-0-9798-0
წიგნში ფართო ადგილი ეთმობა ანტიკური ათენისა და რომის ორატორული ხელოვნების ნიმუშებს, რასაც გამოსახულებითი კომუნიკაციები: ქანდაკება, მონუმენტი, მონეტა ქმნიდა. ასევე ფაქტია, რომ დიდი ორატორები დემოსთენე და ციცერონი თავად მათ საცხოვრებელ პოლისს ორატორთა ბუნებრივ გარემოდ აღიქვამდნენ.
მოგვიანებით გზავნილის რაციონალური გააზრების ხელოვნება გუტენბერგის საბეჭდი მანქანით, ბეჭდური კომუნიკატორული უნარებით ჩანაცვლდა. შემდგომი ეტაპები იყო რადიომაუწყებლობა და ტელევიზია. 
ამასთანავე წიგნში განხილულია ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაკავშირებული თანამედროვე საკომუნიკაციო ფორმები.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

სამ, 16/05/2017 - 16:39

როგორ მოვუაროთ დიაბეტს : რჩევები დიაბეტიანი ბავშვების, მოზარდებისა და მატი მშობლებისთვის / ავტ.: მ. გორდელაძე, ნ.  ბიკაშვილი, ე. ფაცაცია, მ. ფხალაძე, ნ. ჯინიყაშვილი; რედ. კ. ამირხანაშვილი. - თბ., 2016. – 138 გვ.

ISBN - 978-9941-0-9066-0

აღნიშნული წიგნი წარმოადგენს პირველ ქართულ წიგნს ბავშვთა ასაკში შაქრიანი დიაბეტის მოვლის შესახებ. მასში წარმოდგენილია ერთგვარი სარეკომენდაციო მასალა დიაბეტიანი ბავშვების, მოზარდებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის. 

წიგნმა აპრობაცია გაიარა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკის ბავშვთა ენდოკრინოლოგიურ ცენტრსა და საქართველოს დიაბეტიან ბავშვთა დაცვის ასოციაციაში. წარმოდგენილ შეკითხვათა უმრავლესობა სწორედ მათი დასმულია და ასე მიიღო წიგნმა ერთგვარი დიალოგური, საკითხავი ფორმატის სახე, რაც თავისებურად საინტერესოს ხდის მას.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

სამ, 16/05/2017 - 16:35

სანიკიძე, თ. სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა / რედ. თ. ონიანი; თ. ნანეიშვილი. - თბ.: საქ. მეცნ. ეროვნული აკად. სტამბა,  2016. – 255 გვ.

ISBN - 978-9941-0-9168-1

ISBN - 978-9941-0-9169-8

სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია თანამედროვე მონაცემები უჯრედული მემბრანის სტრუქტურისა და ფუნქციების შესახებ. განხილულია მემბრანების შერჩევითი განვლადობისა და აღგზნებადობის მოლეკულური მექანიზმები, მემბრანის სტრუქტურისა და ფუნქციების ცვლილებებთან დაკავშირებული მეტაბოლიზმის დარღვევები და ამ დარღვევების როლი პათოლოგიური პროცესების განვითარებაში. წიგნში მოცემულია არსებული ინფორმაცია უჯრედული ჰომეოსტაზის რეგულაციაში მემბრანის მონაწილეობის მოლეკულური მექანიზმების შესახებ.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

სამ, 16/05/2017 - 16:08
ვულდრიჯი, ჯ. მ. შესავალი ეკონომეტრიკაში / რედ. ქ. ქურდოვანიძე; ც. ჯიშკიანი; დ. გერმანიშვილი. - თბ.: უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016. – 621 გვ. ISBN - 978-9941-13-559-0
წიგნი "შესავალი ეკონომეტრიკაში" ეკონომეტრიკის შესავალი კურსის მსოფლიოში აღიარებული ერთ-ერთი პოპულარული სახელმძღვანელოს პირველი ქართულენოვანი თარგმანია. მასში წარმოდგენილია ეკონომეტრიკის თითქმის ყველა განყოფილება. ეს გახლავთ წიგნის ადაპტირებული ვარიანტი და იგი საწყისი, ანუ ძირითადი ვარიანტისგან მასალის მოცულობით განსხვავდება. წიგნის ონლაინ ფორმატი კი ამოცანებს, კომპიუტერულ სავარჯიშოებსა და დანართებს შეიცავს. 
წიგნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავისებურებაა მასალის გადმოცემის სიმარტივე. ეკონომეტრიკის ყოველი მეთოდის დახასიათებისას ყურადღება უფრო პრაქტიკული ამოცანების შინაარსობრივ განხილვაზეა გადატანილი, ვიდრე ფორმალურ ანალიზსა და დამტკიცებებზე. ყოველი მეთოდისა და პრობლემის ახსნას საფუძვლად უდევს კონკრეტული ემპირიული მაგალითი. სხვა მრავალი სახელმძღვანელოსგან განსხვავებით,  თემები დაყოფილია საანალიზო მონაცემების სახეების მიხედვით.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

სამ, 02/05/2017 - 13:00

ცაგარელი, ლევან. კულტურის კვლევების შესავალი / რედ. ქ. გურჩიანი, გ. მაისურაძე. - თბ. : ილიას სახ. უნ-ტის გამომცემლობა, 2016. - 344 გვ. 
ISBN 978-9941-18-252-5
სახელმძღვანელოს მიზანია, საბაკალავრო საფეხურზე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ყველა მიმართულების სტუდენტს შეუქმნას წარმოდგნა ჰუმანიტარული მეცნიერებებისა და კულტურის კვლევების საერთო მიზნებისა და ამოცანების შესახებ, გააცნობიეროს მათი მნიშვნელობა და თავისებურებანი. სახემძღვანელოში წარმოდგენილია კულტურის კვლევის ქვედარგები: კულტურის სემიოტიკა, მედიათა კულტურის კვლევები, კუტურის ანთროპოლიგია, კულტურის ფსიქოლოგია კულტურის სოციოლოგია და სუბკულტურის კვლევები; აგრეთვე გენდერი, კულტურათაშორისი და პოსტკოლონიური კვლევები. 
თვითონ სახელმძღვანელოს შექმნასაც საფუძვლად კონსტუქტივისტული მოვლენა უდევს, რაც არის არა ცოდნა სინამდვილის შესახებ, არამედ ცოდნა ჩვენს ცნობიერებაში. ეს უბიძგებს სტუდენტებს დააკვირდნენ ქართული კულტურის კონკრეტულ წარმონაქმნებს: არტეფაქტს, მენტეფაქტს, ტექსტს, რიტუალს და სხვა კულტურულ კონსტრუქციებს.  წიგნის თემატიკა შემდეგია: ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან კულტურის კვლევებამდე; კულტურა, როგორც ვნებების სუბლიმაცია; კულტურა, როგორც ნიშანთა სისტემა; დეკონსტრუქცია, როგორც კულტურის ანალიზის მეთოდი; დრო და კულტურული მეხსიერება; სივრცე, როგორც კულტურული კონსტრუქცია და სხვ.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

სამ, 02/05/2017 - 12:57

ხოფერია, ნიკა. გვიანანტიკური საქართველოს სამხედრო ისტორია / მთ რედ. ბ. კუდავა. წგ I. - თბ.: არტანუჯი, 2016. - 250 გვ. 
ISBN 978-9941-445-885-9
გვიანანტიკური ეპოქა ევროპის ფორმირების და აგრეთვე ბარბაროსთა შემოსევების სახელთ არის ცნობილი. აღმოსავლეთ რომის იმპერიას სისანური ირანი უწევდა კონკურენციას, ხოლო მათი დაპირისპირების გარდამტეხი წერტილი კავკასია იყო. ამ პერიოდის უდიდეს ფიგურად იბერიის მეფე ვახტანგ გორგასალი მოიაზრება. ნაშრომში ვრცლად არის მიმოხილული გვიანანტიკური სამხედრო საქმის თავისებურებები, ასევე ანტიკური ხანის კავკასიის ისტორიის ზოგიერთი დეტალი. 
მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა გვიანანტიკურ ხანაში თავდაცვითი არქიტექტურული ძეგლების არსებობას.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

სამ, 02/05/2017 - 12:54

მუსხელიშვილი, დ. ქართველი ერის კონსოლიდაციის ეტაპები და თავისებურებანი უხსოვარი დროიდან დღემდე / დ. მუსხელიშვილი, გ. ჭეიშვილი, ა. დაუშვილი; ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი; რედ. ა. დაუშვილი. თბ.: უნივერსალი, 2016. – 702 გვ. 

ISBN 978-9941-22-721-9

ქართველი ერის კონსოლიდაცია ბოლო წლების განმავლობაში ახალ დემოკრატულ სახელმწიფოში მნიშვნელოვნად შესამჩნევი გახდა. ობიქტური თუ სუბიექტური ფაქტორების ზეგავლენით დაიწყო ერის ეროზია. ამ პრცესზე მოანიშნებს ჩავარდნები მეცნიერების, ხელოვნების, კულტურისა და სპორტის სფეროში. 

ნაშრომის მიზანია ახალი არქეოლოგიური აღმოჩენების, ენათმეცნიერებისა და საარქივო დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით წარმოაჩინის ქართველი ერის კონსოლიდაციის პროცესი. ასეთი მცდელობა თავისთავად ნოვაციაა ისტორიის გააზრების კუთხით და ითვალისწინებს

იხ. ვრცლად

დასაქმების ფორუმი

სამ, 25/04/2017 - 13:46
ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა გიწვევთ სტუდენტთა პირველ ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად.  
იხილეთ ღონისძიების ლინკი:
https://www.facebook.com/events/1904340573176146/

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

სამ, 25/04/2017 - 13:31

უოტსი, ა. აღმოსავლური სიბრძნე და თანამედროვეობა / მთარგმ. ო. ჭულუხაძე. - თბ: დიოგენე, 2016. - 240 გვ.

ISBN 978-9941-115-17-2

წიგნში "აღმოსავლური სიბრძნე და თანამედროვეობა" შესული საუბრები უოტსის მიერ გასული საუკუნის 60-იან წლებში წაკითხული ლექციების ნაწილია. ისინი თემატურადაა შერჩეული და შინაარსობრივ მთლიანობას ქმნის. დასავლურ და აღმოსავლურ კულტურებში დროის განსხვავებული აღქმა. აგრეთვე რწმენისა და მორალის ურთიერთმიმართება აღნიშნული ნაშრომის წამყვანი თემებია. ავტორი იკვლევს ადამიანური ცოდნის საზღვრებს, ადამიანისა და სამყაროს ურთიერთმიმართებას, ცხოვრების საზრისს.

უოსტის რადიო-ლექციებს ტელეკომპანია NET - მა გადაცემათა სერიის "აღმოსავლური სიბრძნე თანამედროვეობაში", ორ სეზოდან მიუძღვნა. აღნიშნული გამოცემაც წლების მიხედვით ოთხ ნაწილად არის დაყოფილი.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

სამ, 25/04/2017 - 13:29

ცერცვაძე, მ. ნიკოლოზ ბარათაშვილი - პირადი წერილები / რედ. ლ. ბრეგაძე. - თბ: არტანუჯი, 2015. - 269 გვ.

ISBN 978-9941-463-08-2

წარმოგიდგენთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის პირადი წერილების განსხვავებულ გამოცემას, რომელსაც წინამორბედ მკვლევართა ნაშრომებისა და წინარე გამოცემების კომენტარებთან ერთად ახალი, ვრცელი, შევსებული კომენტარები დაერთვის. ბოლოდროინდელი ისტორიულ-ლიტერატურული კვლევები დაზუსტებულ და/ან განსხვავებულ მიდგომას წარმოაჩენს წერილის ადრესატებისა და ამა თუ იმ ანთროპონიმით მოხსენიებული ისტორიული პირების მიმართ, მათი ბიოგრაფიული ცნობებით. პერსონათა პორტრეტები სახასიათო შტრიხებითაა გამდიდრებული. 

ვრცელი შენიშვნები ეძღვნებათ იმ პირებს და ფაქტებს, რომელიც შედარებით ნაკლებადაა ცნობილი საზოგადოებისთვის. თანდართულ კომენტარებსა და შენიშვნებში უხვად არის გამოყენებული საისტორიო თუ სალიტერატურო წყაროები,

იხ. ვრცლად