წყაროები (RSS)

EIFL - FOSS news

EIFL news and events

EIFL-OA news and events

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

eifl licensing news

საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

IFLA

საქ. საბიბლიოთეკო ასოციაციის Facebook

DSpace news

Foss4lib.org

LIBER news

OA Week news

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

მკითხველის გვერდი – ზუგდიდი – FACEBOOK

ჩვენი OA სიახლეები

ინფოარხების ცნობების შეკრება