წყაროები (RSS)

IFLA

EIFL - FOSS news

eifl licensing news

EIFL news and events

EIFL-OA news and events

საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

DSpace news

LIBER news

Foss4lib.org

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

საქ. საბიბლიოთეკო ასოციაციის Facebook

OA Week news

მკითხველის გვერდი – ზუგდიდი – FACEBOOK

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

ჩვენი OA სიახლეები

ინფოარხების ცნობების შეკრება