პატარა ტროლი – ეკეროს (შვედეთი) ბიბლიოთეკის სიმბოლო