მინისტრის მოადგილე ალუდა გოგლიჩიძის გამოსვლა

მინისტრის მოადგილე ალუდა გოგლიჩიძის გამოსვლა