ტრენინგი ნუკრიანის ბიბლიოთეკაში

27 მარტს ნუკრიანის ბიბლიოთეკაში დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის წარმომადგენელმა სიღნაღის რაიონში მარიამ კორაშვილმა ჩაატარა ტრენინგი. კონსულტირების თემა იყო:"გასაუბრებაზე გასვლის ტექნიკა".ღონისძიებას ესწრებოდნენ სხვადასხვა სოფლის წარმომადგენლები.

რეაბილიტირებული ნუკრიანის ბიბლიოთკა მომავლში კვლავაც გეგმავს წარმატებული პროექტების განხორციელებას

[საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია]