ბიბლიოთეკართა კვალიფიკაციის ამაღლების ტრეინინგი

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოცოციასთან არსებული სასწავლო დაწესებულებების და რეგინალური ბიბლიოთეკების ბიბლიოთეკართა კვალიფიკაციის ამაღლების ორ კვირიანი ტრეინინგი განაახლებს მუშაობას 30 მაისიდან-10 ივნისის ჩათვლით. პირველი დღე - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ადმინისტრაციულ კორპუსი. გუდიაშვილის N 7. 10სთ.

ინფორმაციისათვის დარეკეთ: მობ. 577 60 08 35 ციცო. 555 36 29 24 ინა

ICT ტრეინინგების პირველი ეტაპი

ICT ტრეინინგების პირველი ეტაპი დასრულდა, 14-მა პროექტში გამარჯვებულმა ბიბლიოთეკარმა გაიარა კომპიუტერული უნარჩვევების საბაზისო კურსი. ტრეინინგი 5 დღის განმავლობაში გაგრძელდა. საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია ულოცავს ყველა კურსდამთავრებულს წარმატებას.

მსგავს ტრეინინგს 70 სოფლის ბიბლიოთეკარი გაივლის

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია

ასურეთისა და ჭივჭავის ბიბლიოთეკებს პერსონალური კომპიუტერები გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნ ული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით თეთრიწყაროს რაიონის სოფლების - ასურეთისა და ჭივჭავის ბიბლიოთეკებს გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია

რატევანისა და ტანძიის ბიბლიოთეკებს პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნ ული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით ბოლნისის რაიონის სოფლების - რატევანისა და ტანძიის ბიბლიოთეკებს გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია

სოფელ ანანურის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით სოფელ ანანურის ბიბლიოთეკას გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთკო ასოციაცია

სოფელ წეროვანის ბიბლიოთეკას პერსონალური კომპიუტერი გადაეცა

პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის, IREX–ისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტის "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში კომპიუტერული ტექნიკა, ყველა საჭირო მოწყობილობით ახალგორის რაიონის სოფელ წეროვანის დევნილთა დასახლების ბიბლიოთეკას გადაეცა.

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია

"ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლოთეკას". ტრენინგები

"ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში გრძელდება ბიბლიოთეკარების გადამზადება. საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია ატარებს კომპიუტერულ კურსებს პროექტში გამარჯვებული ბიბლიოთეკებისთვის.

ტრეინინგი 5 დღის განმავლობაში გაგრძელდება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ბიბლიოთეკარები 15 სოფლიდან. 

მსგავს ტრეინინგს 70 სოფლის ბიბლიოთეკარი გაივლის

ინფოარხების ცნობების შეკრება