ამბების აგრეგატორი

Desarrollo Sostenible e Inclusivo a través de las Bibliotecas en América Latina y el Caribe - Convocatoria de comentarios sobre borrador de Declaración

IFLA - პარ, 22/06/2018 - 15:00

La IFLA invita a la comunidad bibliotecaria de la región de América Latina y el Caribe (ALC) a compartir sus comentarios sobre un borrador de declaración sobre bibliotecas, acceso a la información y desarrollo. Este borrador, resultado de la estrecha colaboración entre la IFLA y la Biblioteca Hernán Santa Cruz de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para ALC, tiene como objetivo enviar un mensaje fuerte y unificado a los ministros en 2019.

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas tiene una fuerte dimensión regional. Los países trabajan juntos en este nivel para encontrar soluciones a los desafíos de desarrollo compartidos, apoyados por las propias comisiones regionales de la ONU.

La América Latina y el Caribe no es una excepción, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para ALC (CEPAL o CEPAL) fue sede de la Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, del 18 al 20 de abril en Santiago, Chile.

La IFLA organizó un evento paralelo allí, en colaboración con la Biblioteca de la CEPAL, centrado en la importancia del acceso a la información para el desarrollo, y cómo las bibliotecas promover el desarrollo. Los participantes discutieron sobre lo que las bibliotecas ofrecen a la región, y exploraron la idea de un borrador de declaración, desarrollado gracias al arduo trabajo de la Biblioteca de la CEPAL y Adriana Cybele Ferrari (Participante de IFLA IAP y Presidente de FEBAB).

La declaración, tras el éxito de la Declaración de Lyon 2014 y la Declaración de Ciudad del Cabo de 2015, establece la importancia del acceso y el papel de las bibliotecas en ofrecerlo. De esta manera, proporciona un texto único, elaborado por las bibliotecas de la región, para la región, transladando los mensajes globales de la IFLA a un nivel regional.

La Declaración, una vez finalizada, proporcionará un punto de referencia para las bibliotecas y los promotores de las bibliotecas de toda la región en el trabajo de promoción y defensa. Con el apoyo suficiente, enviará un mensaje a los gobiernos, a nivel regional y mundial, sobre el compromiso de nuestras instituciones con el desarrollo y sobre lo que se necesita para dar continuidad a esta importante labor.

Por lo tanto, la IFLA invita a enviar comentarios sobre el borrador. El documento está disponible en el sitio web de la Biblioteca de la CEPAL (en inglés, español, y portugués), así como instrucciones sobre cómo enviar los comentarios, con fecha límite el 1 de agosto de 2018.

Sustainable and Inclusive Development through Libraries in Latin America and the Caribbean – Call for Views on Draft Declaration

IFLA - პარ, 22/06/2018 - 14:11

IFLA is encouraging the library community across the Latin America and Caribbean (LAC) region to share their views on a draft declaration on libraries, access to information and development. This, the result of close collaboration between IFLA and the Hernán Santa Cruz Library of the UN Economic Commission for LAC, aims to send a strong, unified message to ministers in 2019.

The United Nations’ 2030 Agenda has a strong regional dimension. Countries work together at this level to find solutions to shared development challenges, supported by the UN’s own regional commissions.

Latin America and the Caribbean is no exception, with the UN Economic Commission for LAC (ECLAC, or CEPAL in Spanish) hosting the Second Meeting of the Forum of the Countries of Latin America and the Caribbean on Sustainable Development on 18-20 April in Santiago, Chile.

IFLA organised a side-event there, in collaboration with the ECLAC library, focusing on the important of access to information for development, and how libraries could deliver this. Participants discussed what libraries can offer to the region, and explored the idea of a draft declaration, developed thanks to the hard work of the ECLAC Library and Adriana Cybele Ferrari (IFLA IAP Participant and FEBAB President).

The declaration, following the success of the 2014 Lyon Declaration, and the 2015 Cape Town Declaration, sets out the importance of access and the role of libraries in providing this. In doing so, it provides a single text, drafted by libraries in the region, for the region, bringing IFLA’s global messages to the regional level.

The Declaration, once completed, will provide a reference point for libraries and friends of libraries across the region in their advocacy. With enough support, it will send a message to governments, regionally and globally, of our institutions’ commitment to development, and of what is needed to deliver it.

IFLA therefore welcomes feedback on the draft, available on the ECLAC library website (English, Spanish, Portuguese) with instructions on how to do this, with a deadline of 1 August 2018.

Open Call: Host The LIBER Journées Leadership Programme 2020

LIBER news - პარ, 22/06/2018 - 11:19

LIBER is looking for a new host for its renowned LIBER Journées programme. Aimed at library directors who are already in leadership positions in their institution, the Journées course focuses on how directors can deliver strategic change as libraries and institutions redefine and transform themselves in a dynamic information and social environment. It is organised by…

The post Open Call: Host The LIBER Journées Leadership Programme 2020 appeared first on LIBER.

ემზარ ჯგერენაიას მოხსენება და ბიბლიოთეკის გამოცემების პრეზენტაცია

ემზარ ჯგერენაიას მოხსენება და ბიბლიოთეკის გამოცემების პრეზენტაცია

21 ივნისს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონფერენცია „"საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921) მეხსიერების პოლიტიკის კონტექსტში” გაიმართა. კონფერენციაზე მოხსენებით გამოვიდა ეროვნული ბიბლიოთეკის მეცნიერების, კულტურისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის დირექტორი ემზარ ჯგერენაია.

სრული ტექსტი

-- Delivered by Feed43 service

17 ივნისი - „ვეფხისტყაოსნის“ საჯაროდ კითხვის დღე

17 ივნისი - „ვეფხისტყაოსნის“ საჯაროდ კითხვის დღე

17 ივნისს ეროვნული ბიბლიოთეკის დამოუკიდებლობის დარბაზში (ბიბლიოთეკის მე-2 კორპუსი, გუდიაშვილის ქ. 5) „ვეფხისტყაოსნის“ საჯაროდ კითხვა გაიმართა. ღონისძიების ინიციატორი იყო მწერალი დათო ტურაშვილი.

სრული ტექსტი

-- Delivered by Feed43 service

Open Science & Research Libraries Workshop: Let’s Build The Skills!

LIBER news - ხუთ, 21/06/2018 - 18:27

The FOSTER Plus Project and the Digital Skills for Library Staff & Researchers Working Group are co-organising the pre-conference Workshop “Open Science and Research Libraries: Let’s build the skills” on July 4th (09:00 – 12:00), before the 47th LIBER Conference Opening Ceremony. Open science is gaining momentum and research librarians are starting to invent new digital models, to…

The post Open Science & Research Libraries Workshop: Let’s Build The Skills! appeared first on LIBER.

Copyright Reform: Library Compromises Welcomed But TDM Exception Needs To Go Further

LIBER news - ხუთ, 21/06/2018 - 17:09

As Europe’s largest network of research libraries, LIBER has consistently fought for copyright reforms which support research and innovation in Europe. The report adopted by European Parliament’s Legal Affairs Committee (JURI) on proposed changes to the Commission’s Copyright in the Digital Single Market Directive includes draft compromises which are important to libraries in the digital…

The post Copyright Reform: Library Compromises Welcomed But TDM Exception Needs To Go Further appeared first on LIBER.

Sunshine and Clouds: The European Parliament Takes Position on the Copyright Directive

IFLA - ხუთ, 21/06/2018 - 14:18

Yesterday, the Legal affairs committee at the European Parliament (EP) voted on the copyright Directive. There is welcome confirmation of the value of exceptions to copyright as a guarantee of access to knowledge and use of information across borders. But a sting in the tail remains, with broad scope for obliging educators to pay for licences for all uses of works, and a backwards step on technological protection measures.

After having postponed the final vote many times due to difficulties to find agreement, the lead committee in the dossier has finally adopted a position. Given that the Commission and the Council had already defined their positions, many (among which libraries) placed a lot of hope on the European Parliament’s text to counterbalance some of the (negative) provisions, ahead of discussions between the three institutions to adopt a final text later in the year. 

A series of very positive amendments for libraries have been adopted, although some other worrying provisions have managed to get enough support. With adoption of two very controversial provisions (upload filters and the new press publishers’ rights), some parliamentarians will try to push for more discussions not just in the Legal Affairs Committee, but in the EP as a whole. In that case, the position adopted today will be voted upon the plenary of the EP (751 members instead of the 49 in the legal affairs committee), before this is considered the EP’s final position. This vote would take place on the 2 July.

Here is what the legal affairs committee has decided on some of the most relevant articles for libraries:

Text and data mining

The Parliament has agreed on a mandatory exception for research organisations (now including libraries) to undertake text and data mining (reproductions and extractions of data) of materials to which they have lawful access. It is combined with a second exception, which member states do not need to adopt (optional), allowing any person or institution with legal access to the content to do text and data mining, but giving rightholders the possibility to override this by “reserving” this right. 

Datasets created for the purpose of conducting text and data mining will not have to be deleted afterwards but stored in a secure manner, for instance through trusted bodies appointed for this purpose. This will probably have to be defined at a national level. It is a very welcome provision.

The adoption of this exception does not mean that member states cannot go further under a 2001 Directive on copyright.

Although the compromise adopted is much more positive than previous text, IFLA will continue to advocate for a mandatory exception for text and data mining by all individuals and institutions with legal access to the works, defending the idea that the right to read is the right to mine.

Education

Educational activities using digital materials conducted in the premises of a cultural heritage institution benefit from an exception if the activity is lead by an educational institution. Member states can, however, chose not to make the exception applicable if adequate licenses covering theses uses are available in the market.

Preservation

There is a mandatory exception to make reproductions of works for the purpose of preservation, and it cannot be overridden by contract. The provisions allow for cross-border preservation networks.

A new addition has been made, according to which any reproduction of material in the public domain will not be protected by copyright (under a few conditions).

Functioning of exceptions and limitations

A very worrying provision, that was not present in the Commission’s original text, was adopted by the EP. It establishes that any content accessed thanks to an exception shall not be used through another exception.

Out of commerce works

The EP has added a fall-back exception to the licensed-based system proposed by the Commission to solve the problem of out of commerce works. It means that whenever no appropriate licensed-based solutions are in place, the exception will apply for the reproduction, communication to the public and distribution of out of commerce works by cultural heritage institutions.

The definition of out of commerce works has been amended to explicitly include works that were never in commerce under the system.

Union Legal Deposit

The EP has adopted a provision on a European legal (at the European Parliament’s library) of any electronic publication “dealing with union-related matters” (followed by a non-exhaustive list of topics). The deposit would consist on one copy of every publication on the topic for works published, printed or imported in the Union.

New press publishers right

Although many were expecting the Parliament to delete this article, it was kept. From the library sector, there are worries that it will add another layer of rights to be cleared when using press publications. There are also concerns about the broader implication when linking and sharing information. On the bright side, scientific journals are not affected by this provision.

Upload filters

This other very controversial article sets up an obligation for online content sharing service provides to monitor and filter (taking content down when needed) all content uploaded by user to ensure that no content infringing copyright is available. Only one positive aspect can be underlined: this obligation will not apply to educational and scientific repositories, among other services acting in a non-commercial purpose capacity.

TAKE ACTION!

As mentioned above, and although this vote has been a major step, there is more to come on this dossier and IFLA will keep engaging with decisionmakers to ensure the best result possible.

You can also do so yourself by getting in touch with your representatives and expressing your concern ahead of discussions in Plenary. Our colleagues from VoxScientia provide you with the necessary tools in their call to action. We also encourage you to join the #SaveYourInternet campaign (more infromation available here).

Don't hesitate to get in touch with us for any questions.

 

 

Announcing the 3rd German VIVO Workshop 2018,17-18 September, Hanover

DSpace news - ოთხ, 20/06/2018 - 17:23

From Christian Hauschke, Technische Informationsbibliothek (TIB), German National Library of Science and Technology, Open Science Lab

We would like to invite you to the 3rd VIVO Workshop 2018 on 17 and 18 September 2018 at the German National Library of Science and Technology (TIB) in Hanover.

The workshop will be offered in German.

The first day will be dedicated to various thematic workshops, in which speakers work together with the participants in depth on or introduce them to different subject areas. The programme of the first day has already been published: https://events.tib.eu/vivoworkshop2018/programm/

On the second day, the activities of the German-speaking VIVO community will be presented in a selection of lectures. Lecture time is about 20 minutes including discussion. In addition to the lectures, a round of Lightning Talks (5 minutes each) is also planned. Whether workshop or project reports, in-house development or presentation of a problem: We look forward to receiving your submission!

Please submit your suggestions with title and short abstract (two to three sentences) by email to christian.hauschke@tib.eu

Deadline for submissions is July 15, 2018.

Further information and registration: https://events.tib.eu/vivoworkshop2018/

Due to the limited number of participants, early registration is recommended.

The post Announcing the 3rd German VIVO Workshop 2018,17-18 September, Hanover appeared first on Duraspace.org.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში


Трапезундская и Батумская Мирные конференции : Февраль - Май 1918 г. Документы и материали = ტრაპეზუნდისა და ბათუმის სამშვიდობო კონფერენციები : 1918 წელი, თებერვალი-მაისიდოკუმენტები და მასალები. посвящается Столетию Грузинской Демократической Республики (1918 - 2018) = ეძღვნება საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის 100 წლისთავს (1918-2018) / Национальная парламентская библиотека Грузии; Сост. и отв. Ред. Ир. Якобашвили. – Тб.: инст. истории Грузии двадцатого века, 2018. – 466 с. ISBN 978-9941-27-863-1
გამოცემაში წარმოდგენილია ტრაპეზუნდისა და ბათუმის სამშვიდობო კონფერენციების, სამეცნიერო  მოლაპარაკებებსა და შეხვედრებს ოფიციალური სტენოგრაფიული ჩანაწერების პირველ გაშიფრული ვერსია გამოცემას. იგი უნიკალურ შესაძლებლობას იძლევა მკითხველი ჩართულობისათვის მოლაპარაკებების პროცესში, ამიერკავკასიის სეიმტის დელეგაციის ორგანიზაციული მუშაობის დროს. აქვე აგრეთვე წარმოდგენილია (ნაწილობრივ) ოტომანთა იმპერიისა და კაიზერული გერმანიის მოლაპარაკებები ბრესტი-ლიტვის ხელშეკრულების ხელმოწერის დროს (1918 წლის მარტი) რომლიც მიმდინარეობდა საქართველოს დამოუკიდებელი აზერბაიჯანისა და სომხეთის რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე (1918 წლის 26, 27, 28 მაისი).  წიგნი გამოვიდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავის საიუბილეოდ. წიგნი გამოიცა საქართველოს ეროვნული არქივის, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის და მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის პროექტის ფარგლებში. 

იხ. ვრცლად

Syrian experts attend workshop at the PAC Regional Centre for Asia

IFLA - ოთხ, 20/06/2018 - 14:04

The PAC Regional Centre for Asia at the National Diet Library (NDL) of Japan is one of the sixteen IFLA PAC Centres that are spread all over the globe. The PAC Centres have a wide range of expertise concerning preservation and conservation as well as safeguarding cultural heritage. The PAC Regional Centre for Asia is specialised in paper conservation and digitization, it was this expertise that was shared with experts from Syria.

Two experts from the Directorate-General of Antiquities and Museums, Ms. Razan al Jundi and Ms. Fatat Kamel Jadid were invited to the PAC Regional Centre for Asia in Japan for two weeks to participate in a Training Workshop for Preservation of Paper Cultural Heritage organized as a part of the Silk Road Friendship Project funded by the United Nations Development Program (UNDP).

The four-day workshop from May 22 to 25, 2018 was spent on learning the techniques for preserving paper documents and books. During the workshop, Ms. al Jundi and Ms. Jadid learned basic repair techniques for mending torn or damaged pages using Japanese paper as well as how to make protective enclosures.

The workshop was very successful and the PAC Regional Centre for Asia hope to be able invite and work with more experts from around the world.

You can read more about the workshop here.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში


ჯანელიძე, ოთარ. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიის ნარკვევები = The Essays of the History of the Democratic republic of Georgia / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა; რედ. შტეპჰენ ჯონსი. - თბ., 2018. – 360 გვ.  ISBN 978-9941-8-0034-4 წიგნი გამოვიდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავის საიუბილეოდ. მასში გაშუქებულია 1918-1921 წლების სამეცნიერო ნარკვევების გარკვეული ასპექტები საშინაო და საგარეო პოლიტიკის კუთხით. მასალები დალაგებულია შემდეგი თემატიკით: დამოუკიდებლობის აქტის პროექტები, 1918 წლის საქართველო-გერმანიის ურთიერთობა; ნიკო ნიკოლაძის, ივანე ჯავახიშვილის და სხვა ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწეების ლიტერატურული დისკურსი; საქართველოს დამფუძნებელთა კრება; საქართველოსა და თურქეთის ურთიერთობა 1918-1921 წლებში და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალები. აღსანიშნავია ისიც, რომ წიგნში თითოეული თავის რეზიუმეები წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.  ნაშრომი განკუთვნილია როგორც სპეციალისტებისათვის, ისე მკითხველთა ფართო წრისათვის.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში


საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები : ოფიციალური დოკუმენტები, სიტყვები და გამოსვლები. ნოე ჟორდანია საქარტველოს რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე (1918 წლის 24 ივნისი - 1921 წლის 18 მარტი) / საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კა, პარლამენტის სამეცნ.-საინფორმ. უზრუნველყოფის განყ-ბა ; შემდგ. ლ. საყვარელიძე, ე. შუბითიძე; მთ. რედ. შტეპჰენ ჯონსი; რედ. ე. ჯგერენაია. - თბ., 2018. – 393 გვ.  ISSN1987-5576 ISBN178-9941-27-716 წიგნო სერიით საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები  2013 წლიდან გამოდის და  მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო მმართველების ცხოვრებისა და მოღვაწეობის მნიშვნელოვან დეტალებს. სერიული გამოცემა დაიწყო ზვიად გამსახურდიას ტომეულებით (5 ტომი), შემდგომში იყო აკაკი ასათიანი (1 ტომი) და ედუარდ შევარდნაძე - საკმაოდ ფართო მიმოხილვით (6 ტომი). სერიის მე-13 გამოცემა გამოვიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღდგენის 100 წლისთავთან დაკავშირებით და შესაბამისად დაეთმო ნოე ჟორდანიას. წიგნში წარმოდგენილია მისი საჯარო გამოსვლები, წერილები, მიმართვები და ჟურნალ-გაზეთების კორესპონდენტების მიერ გადმოცემული მისი მოსაზრებები სხვადასხვა საკითხებზე.  ამ სერიით გამოცემული ყველა წინა ნომერი შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენი ბიბლიოთეკის კატალოგში და შესაბამისად ადგილზე გაეცნოთ თითოეულ ტომს.

იხ. ვრცლად

DSpace User Group at The Repository Fringe Conference, July 2-3

DSpace news - სამ, 19/06/2018 - 22:13

From Bram Luyten, Atmire

The annual Repository Fringe Conference is taking place on the 2nd and 3rd of July in Edinburgh.

The organizers of the repository fringe are kindly making the Kelvin Room at RSE Edinburgh available from 2.00 to 3.30pm on Tuesday July 3rd for a DSpace User Group meeting.

If you are interested in joining this event, please join the ongoing communication about the program on the DSpace UK mailing list.

When available, more information will also be added to:
https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/2018-07-03+Repository+Fringe+DSpace+User+Group+Meeting

The post DSpace User Group at The Repository Fringe Conference, July 2-3 appeared first on Duraspace.org.

2018-19 DSpace Leadership Group & Community Nominations

DSpace news - სამ, 19/06/2018 - 19:08

DSpace is excited to announce the Leadership Group for the 2018 membership year.

Allen Bell University of British Columbia Library John Butler University of Minnesota Scott Hanrath University of Kansas Barbara Hirschmann ETH Zurich Jyrki Ilva National Library of Finland Salwa Ismail Georgetown University Inba Kehoe University of Victoria Pierre Lasou Université Laval Agustina Martinez Garcia University of Cambridge Joao Mendes Moreira Foundation of Science and Technology Portugal Kristi Palmer Indiana University Purdue University Indiana Kristi Park Park Texas Digital Library Maureen Walsh The Ohio State University Libraries Andrew Weaver Washington State University Libraries Heather Yager Massachusetts Institute of Technology

Members of the Leadership Group play a key role in setting the strategic direction and priorities of the project through the approval of the annual budget allocation and project roadmap and establishing the annual community direction.  Under the governance of DSpace, Leadership Group members represent Platinum member institutions or are representatives of Gold, Silver, or Bronze member institutions that have been nominated and/or elected by DuraSpace Members in support of DSpace.  The DSpace community benefits greatly from the engagement of it’s Leadership Group and is excited to welcome these members.

Additionally, the DSpace project is seeking two individuals from the community to be an active participant in the future of DSpace by serving as a member of the DSpace Leadership Group.  

Beginning today, we invite anyone in the DSpace community, DuraSpace members (whose institution doesn’t already have a Leadership Group seat) or non-members of DuraSpace, to nominate an individual who you believe would be a good representative of the community (self-nominations are welcome).

Ideal candidates should be familiar with DSpace and have an interest in being engaged with key project decisions and the broader user community. It is also helpful if the candidate has fiscal or staffing responsibility within their organization and able to bring the commitment, creativity, and dedication that the role calls for.

Learn more about the DSpace Leadership Group here.

Please submit your nomination using this form by Wednesday, June 27, 2018.  Self-nominations are welcome.

Next Steps

At the end of the nomination process anyone nominated will be asked to submit a brief personal statement expressing why they would be a suitable candidate for the Leadership Group.  An election will follow at which time the Fedora community will be asked to vote for two candidates.

If you have any questions about the DSpace project governance or the nomination and election process please contact Kristi Searle.

The post 2018-19 DSpace Leadership Group & Community Nominations appeared first on Duraspace.org.

ინფოარხების ცნობების შეკრება