ამბების აგრეგატორი

<a href="http://l.facebook.com/l.php?u


საბიბლიოთკო კვირეული "ინოვაციური ბიბლიოთეკა თანამედროვე საზოგადოებისთვის“ დედაქალაქი |
www.gela.org.ge
2015 წლის 30 აპრილიდან 11 მაისის ჩათვლით საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის ორგანიზებით, საქართველოს ყველა მოქმედ ბიბლიოთეკაში ჩატარდება ბიბლიოთეკების კვირეული.კვირეულის დევიზია:"ინოვაციური ბიბლიოთეკა თანამედროვე საზოგადოებისთვის“

<a href="http://l.facebook.com/l.php?u


საბიბლიოთეკო კვირეული - "ინოვაციური ბიბლიოთეკა თანამედროვე საზოგადოებისთვის“ | საქართვე�
www.gela.org.ge
2015 წლის 30 აპრილიდან 11 მაისის ჩათვლით საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის ორგანიზებით, საქართველოს ყველა მოქმედ ბიბლიოთეკაში ჩატარდება ბიბლიოთეკების კვირეული.კვირეულის დევიზია:"ინოვაციური ბიბლიოთეკა თანამედროვე საზოგადოებისთვის“

<a href="http://l.facebook.com/l.php?u


"ბიბლიოთეკარი პოეტი" - ახალი პოეტური კრებული | საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია
www.gela.org.ge
საქართველოს საბიბლიოთკო ასოციაციისა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ინიციატივით გამოვიდა ბიბლიოთეკარების პოეტური კრებული "ბიბლიოთეკარი პოეტი" (შემდგენელი ინგა ფილაური-ლორია). საბიბლიოთკო კვირეულის ფარგლეში, ბიბლიოთეკარების პროფესიულ დღეს 30 აპრილს შედგება კრებულის პრეზენტაცია, საქარ…

&#x10e1;&#x10d0;&#x10de;&#x10d8;&#x10da;&#x10dd;&#x10e2;&#x10d4; &#x10de;&#x10e0;&#x10dd;&#x10d4;&#x10e5;&#x10e2;&#x10d8; &quot;&#x10d8;&#x10dc;&#x10e2;&#x10d4;&#x10e0;&#x10dc;&#x10d4;&#x10e2;&#x10d8; &#x10e7;&#x10d5;&#x10d4;&#x10da;&#x10d0; &#x10e1;&#x10

საპილოტე პროექტი "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" გულისხმობს კახეთის რეგიონში რეგისტრირებული სოფლის ბიბლიოთეკების კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფას. პროექტი ხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ფინანსური მხარდაჭერით. საპილოტე პროექტის დასრულების შემდეგ იგეგმება კომპიუტერული ტექნიკით საქართველოს ყველა სოფლის ბიბლიოთეკის უზრუნველყოფა.


თელავის ბიბლიოთეკები და "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას"
საპილოტე პროექტი "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" გულისხმობს კახეთის რეგიონში რეგისტრირებული სოფლის ბიბლიოთეკების კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფას. პროექტი ხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ფინანსური მხარდაჭერით. საპილოტე პროექტის დასრულების შემდეგ იგეგმება კომპიუტერული ტექნიკით საქართველოს ყველა სოფლის ბიბლიოთეკის უზრუნველყოფა.

<a href="/gelaorgge/photos/a


"წიგნი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას"
2014 წლის 27-28 დეკემბერს საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის ორგანიზებით გაიმართა სოფლის ბიბლიოთეკების ვაუჩერიზაციის აქცია. ორი დღის განმავლობაში, 10-დან - 18 სთ-მდე, გამომცემლობების მიერ წარმოდგენილი უახლესი ქართული გამოცემებიდან, სოფლის ყველა ბიბლიოთეკას საშუალება ჰქონდა თავად გაეკეთებინა არჩევანი და შეეძინა სასურველი ლიტერატურა, თითოეულ ბიბლიოთეკაზე გამოყოფილი 500 ლარიანი ვაუჩერის საშუალებით. საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია დიდ მადლობას უხდის ბატონ პრეზიდენტს, ამ საჩუქრისთვის. ეს აქცია არის არამხოლოდ ძვირფასი საჩუქარი, თვითონ ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მხარდაჭერას უცხადებს ბიბლიოთეკებს და არის ბიბლიოთეკების მეგობარი გამოიწვევს ბიბლიოთეკების შემდგომ განვითარებას და გაუმჯობესებას და მისცემს მეტ სტიმულს მუნიციპალიტეტებს, რომ მათ მეტად იზრუნონ სოფლის ბიბლიოთეკებზე, რაც პრაქტიკულად შეუძლებლად გვეჩვენებოდა ცოტა ხნის წინ.

&#x10e1;&#x10d0;&#x10de;&#x10d8;&#x10da;&#x10dd;&#x10e2;&#x10d4; &#x10de;&#x10e0;&#x10dd;&#x10d4;&#x10e5;&#x10e2;&#x10d8; &quot;&#x10d8;&#x10dc;&#x10e2;&#x10d4;&#x10e0;&#x10dc;&#x10d4;&#x10e2;&#x10d8; &#x10e7;&#x10d5;&#x10d4;&#x10da;&#x10d0; &#x10e1;&#x10

საპილოტე პროექტი "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" გულისხმობს კახეთის რეგიონში რეგისტრირებული სოფლის ბიბლიოთეკების კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფას. პროექტი ხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ფინანსური მხარდაჭერით. საპილოტე პროექტის დასრულების შემდეგ იგეგმება კომპიუტერული ტექნიკით საქართველოს ყველა სოფლის ბიბლიოთეკის უზრუნველყოფა.


გურჯაანის ბიბლიოთეკები და "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას"
საპილოტე პროექტი "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" გულისხმობს კახეთის რეგიონში რეგისტრირებული სოფლის ბიბლიოთეკების კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფას. პროექტი ხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ფინანსური მხარდაჭერით. საპილოტე პროექტის დასრულების შემდეგ იგეგმება კომპიუტერული ტექნიკით საქართველოს ყველა სოფლის ბიბლიოთეკის უზრუნველყოფა.

&#x10e1;&#x10d0;&#x10de;&#x10d8;&#x10da;&#x10dd;&#x10e2;&#x10d4; &#x10de;&#x10e0;&#x10dd;&#x10d4;&#x10e5;&#x10e2;&#x10d8; &quot;&#x10d8;&#x10dc;&#x10e2;&#x10d4;&#x10e0;&#x10dc;&#x10d4;&#x10e2;&#x10d8; &#x10e7;&#x10d5;&#x10d4;&#x10da;&#x10d0; &#x10e1;&#x10

საპილოტე პროექტი "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" გულისხმობს კახეთის რეგიონში რეგისტრირებული სოფლის ბიბლიოთეკების კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფას. პროექტი ხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ფინანსური მხარდაჭერით. საპილოტე პროექტის დასრულების შემდეგ იგეგმება კომპიუტერული ტექნიკით საქართველოს ყველა სოფლის ბიბლიოთეკის უზრუნველყოფა.


გურჯაანის ბიბლიოთეკები და "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას"
საპილოტე პროექტი "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" გულისხმობს კახეთის რეგიონში რეგისტრირებული სოფლის ბიბლიოთეკების კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფას. პროექტი ხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ფინანსური მხარდაჭერით. საპილოტე პროექტის დასრულების შემდეგ იგეგმება კომპიუტერული ტექნიკით საქართველოს ყველა სოფლის ბიბლიოთეკის უზრუნველყოფა.

&#x10d3;&#x10e6;&#x10d4;&#x10e1; &#x10e1;&#x10d0;&#x10d2;&#x10d0;&#x10e0;&#x10d4;&#x10ef;&#x10dd;&#x10e1; &#x10e1;&#x10dd;&#x10e4;&#x10da;&#x10d8;&#x10e1; &#x10d1;&#x10d8;&#x10d1;&#x10da;&#x10d8;&#x10dd;&#x10d7;&#x10d4;&#x10d9;&#x10d4;&#x10d1;&#x10d8; &#x

დღეს საგარეჯოს სოფლის ბიბლიოთეკები მოვიარეთ, სამწუხაროდ აქ მხოლოდ 2 სასოფლო ბიბლიოთეკა დარჩა, კაკაბეთში და პატარძეულში. ორივე გარემონტებული და ძალიან მოვლილია. შესანიშნავი ბიბლიოთეკარებით. ამ ორ სოფელში აუცილებლად ჩავიტანთ კომპიუტერებს. ხვალიდან კი გურჯაანის რაიონის სოფლის ბიბლიოთეკებს მოვინახულებთ.
საპილოტე პროექტი "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" გულისხმობს კახეთის რეგიონში რეგისტრირებული სოფლის ბიბლიოთეკების კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფას. პროექტი ხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ფინანსური მხარდაჭერით. საპილოტე პროექტის დასრულების შემდეგ იგეგმება კომპიუტერული ტექნიკით საქართველოს ყველა სოფლის ბიბლიოთეკის უზრუნველყოფა.


საგარეჯოს ბიბლიოთეკები და "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას"
დღეს საგარეჯოს სოფლის ბიბლიოთეკები მოვიარეთ, სამწუხაროდ აქ მხოლოდ 2 სასოფლო ბიბლიოთეკა დარჩა, კაკაბეთში და პატარძეულში. ორივე გარემონტებული და ძალიან მოვლილია. შესანიშნავი ბიბლიოთეკარებით. ამ ორ სოფელში აუცილებლად ჩავიტანთ კომპიუტერებს. ხვალიდან კი გურჯაანის რაიონის სოფლის ბიბლიოთეკებს მოვინახულებთ. საპილოტე პროექტი "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" გულისხმობს კახეთის რეგიონში რეგისტრირებული სოფლის ბიბლიოთეკების კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფას. პროექტი ხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ფინანსური მხარდაჭერით. საპილოტე პროექტის დასრულების შემდეგ იგეგმება კომპიუტერული ტექნიკით საქართველოს ყველა სოფლის ბიბლიოთეკის უზრუნველყოფა.

<a href="/notes/%E1%83%A1%E1%83%90%E1


საქართველოს პრეზიდენტის ახალი ინიციატივა - "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას"

▶ საპილოტე პროექტი "ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" გულისხმობს კახეთის რეგიონში რეგისტრირებული სოფლის ბიბლიოთეკების კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფას.აღნიშნულ რეგიონში სულ 76 სასო

<a href="/notes/%E1%83%A1%E1%83%90%E1


საბიბლიოთეკო კვირეული 2015 წლის 30 აპრილი - 11 მაისი

2015 წლის 30 აპრილიდან 11 მაისის ჩათვლით საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის ორგანიზებით, საქართველოს ყველა მოქმედ ბიბლიოთეკაში ჩატარდება  ბიბლიოთეკების კვირეული. კვირეულის დევიზია:  ,,ინოვაციური ბი

&#x10d3;&#x10e6;&#x10d4;&#x10e1; &#x10d0;&#x10ee;&#x10d0;&#x10da;&#x10ea;&#x10d8;&#x10ee;&#x10d8;&#x10e1; &#x10e0;&#x10d0;&#x10d8;&#x10dd;&#x10dc;&#x10d8;&#x10e1; &#x10e1;&#x10dd;&#x10e4;&#x10d4;&#x10da; &#x10de;&#x10d0;&#x10e2;&#x10d0;&#x10e0;&#x10d0; &#

დღეს ახალციხის რაიონის სოფელ პატარა პამაჯის სომხური სკოლის ბიბლიოთეკას 500 ქართული წიგნი ჩავუტანეთ. მხატვრული ლიტერატურა ქართულ ენაზე სამწუხაროდ აქამდე ამ სკოლაში არ იყო, ასე რომ თამამად შემიძლია ვთქვა რომ დღეს ჩვენ ამ სკოლაში ქართული ბიბლიოთეკა დავაარსეთ, სკოლის ქართულის მასწავლებლებმა კი ეს ტორტი დაგვახვედრეს. დღეიდან სოფელ პატარა პამაჯის ბიბლიოთეკას "ქართული ენის ბიბლიოთეკა" ჰქვია ♥

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/p100x100/10929557_10205945067403885_7513613633387899091_n.jpg?oh=5e0aa4534215d91119189595f67c94fd&oe=55D8DA9B&__gda__=1443670413_ec4304d2abff96cc2b1983afe44a384f

Rusudan Asatiani

დღეს ახალციხის რაიონის სოფელ პატარა პამაჯის სომხური სკოლის ბიბლიოთეკას 500 ქართული წიგნი ჩავუტანეთ. მხატვრული ლიტერატურა ქართულ ენაზე სამწუხაროდ აქამდე ამ სკოლაში არ იყო, ასე რომ თამამად შემიძლია ვთქვა რომ დღეს ჩვენ ამ სკოლაში ქართული ბიბლიოთეკა დავაარსეთ, სკოლის ქართულის მასწავლებლებმა კი ეს ტორტი დაგვახვედრეს. დღეიდან სოფელ პატარა პამაჯის ბიბლიოთეკას "ქართული ენის ბიბლიოთეკა" ჰქვია ♥ :) Giorgi Kekelidze Levan Taktakishvili

2015 &#x10ec;&#x10da;&#x10d8;&#x10e1; 15 &#x10d0;&#x10de;&#x10e0;&#x10d8;&#x10da;&#x10e1;, &#x10d0;&#x10ee;&#x10d0;&#x10da;&#x10ea;&#x10d8;&#x10ee;&#x10d8;&#x10e1; &#x10e0;&#x10d0;&#x10d8;&#x10dd;&#x10dc;&#x10d8;&#x10e1; &#x10e1;&#x10dd;&#x10e4;&#x10d4;&#

2015 წლის 15 აპრილს, ახალციხის რაიონის სოფელ პატარა პამაჯის სომხურ სკოლაში იმყოფებოდნენ ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორის მოადგილე მირიან ხოსიტაშვილი, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის პრეზიდენტი რუსუდან ასათიანი და ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომლები. ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ სოფელ პამაჯის სომხურ სკოლას საჩუქრად 500 წიგნი გადასცა. სკოლის მოსწავლეებმა ქართული ბიბლიოთეკის გახსნის აღსანიშნავად შემოქმედებითი საღამო გამართეს. ღონისძიებას ესწრებოდნენ რაიონისა და სოფლის ხელმძღვანელობა და ადგილობრივი მოსახლეობა. პატარა პამაჯის სკოლასთან დაისახა სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები. ქართული ბიბლიოთეკის გახსნას ადგილობრივი მოსახლეობა სიხარულით შეხვდა.


ახალციხის რაიონის სოფელ პატარა პამაჯის სომხურ სკოლაში ეროვნულმა ბ

2015 წლის 15 აპრილს, ახალციხის რაიონის სოფელ პატარა პამაჯის სომხურ სკოლაში იმყოფებოდნენ ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორის მოადგილე მირიან ხოსიტაშვილი, საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის პრეზიდენტი რუსუდან ასათიანი და ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომლები. ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ სოფელ პამაჯის სომხურ სკოლას საჩუქრად 500 წიგნი გადასცა. სკოლის მოსწავლეებმა ქართული ბიბლიოთეკის გახსნის აღსანიშნავად შემოქმედებითი საღამო გამართეს. ღონისძიებას ესწრებოდნენ რაიონისა და სოფლის ხელმძღვანელობა და ადგილობრივი მოსახლეობა. პატარა პამაჯის სკოლასთან დაისახა სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები. ქართული ბიბლიოთეკის გახსნას ადგილობრივი მოსახლეობა სიხარულით შეხვდა.

&#x25b6; &#x10db;&#x10d4;&#x10d2;&#x10dd;&#x10d1;&#x10e0;&#x10d4;&#x10d1;&#x10dd;, &#x10dc;&#x10e3; &#x10d3;&#x10d0;&#x10d8;&#x10d6;&#x10d0;&#x10e0;&#x10d4;&#x10d1;&#x10d7;, &#x10ee;&#x10db;&#x10d0; &#x10db;&#x10d8;&#x10d4;&#x10ea;&#x10d8;&#x10d7; &#x10d1

▶ მეგობრებო, ნუ დაიზარებთ, ხმა მიეცით ბიბლიოთეკების მომავალს!!!
✔ ყველას გახსოვთ როგორ გამოიყურება ნუკრიანის და ხიდისთავის განახლებული ბიბლიოთეკა. ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ეს პროექტსი გაგრძელდეს და საქართველოს ყველა სოფელში გვქონდეს მსგავსი ტიპის ბიბლიოთეკა.
✔ ჩვენი პროექტი "საჯარო ბიბლიოთეკები ადგილობრივი განვითარებისათვის" წარდგენილია გაეროს ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის მიერ განხორციელებულ, საინფორმაციო საკითხებისადმი მიძღვნილ მაღალი დონის მსოფლიო კონკურსზე (#WSIS Project Prizes) პროექტი მეორე ტურში უკვე გადავიდა. ახლა საჭიროა, რაც შეიძლება მეტმა ორგანიზაციამ (აუცილებელი პირობა) დაუჭიროს ამ პროექტებს მხარი. დარეგისტრირებისას მიუთითეთ ორგანიზაცია, რომელსაც წარმოადგენთ.
ხმის მიცემა საკმაოდ მარტივია. Vote-ს კატეგორიაში, მე-3 გვერდზე იპოვით პროექტს სახელწოდებით Public Libraries for Local Development. ჩვენი პროექტი ჩამონათვალში ბოლოდან მეოთხეა. დააწკაპუნეთ Vote-ზე, რის შემდეგაც მოგთხოვთ დადასტურებას - confirm. ამის შემდეგ ხმის მიცემის პროცედურა დასრულებული იქნება.
ჩვენი პროექტი ასეთი წარმატებული არ იქნებოდა, რომ არა პროექტის "ელექტრონული მმართველობის განვითარება ადგილობრივი თვითმმართველობებში" გუნდი, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულები ბიბლიოთეკებში საზოგადოებრივი ცენტრების ინტეგრაციის პროცესში. აღნიშნული პროექტიც გადავიდა მეორე ეტაპზე, მას იპოვით Vote-ს კატეგორიაში, მე-2 გვერდზე სახელწოდებით Introduction of e-Governance in Local Governments.
გთხოვთ, მხარი დაუჭიროთ თქვენთვის სასურველ პროექებს. ხმის მიცემა დასრულდება 1 მაისს.


WSIS Project Prizes 2015
groups.itu.int
WSIS Project Prizes recognize excellence in the implementation of projects and initiatives which further the goals of the World Summit on the Information Society (WSIS) in improving connectivity to information and communication technologies (ICTs) in line with the 11 Action Lines laid out in the WSI…

<a href="/gelaorgge/photos/a


"წიგნი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას"
2014 წლის 27-28 დეკემბერს საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის ორგანიზებით გაიმართა სოფლის ბიბლიოთეკების ვაუჩერიზაციის აქცია. ორი დღის განმავლობაში, 10-დან - 18 სთ-მდე, გამომცემლობების მიერ წარმოდგენილი უახლესი ქართული გამოცემებიდან, სოფლის ყველა ბიბლიოთეკას საშუალება ჰქონდა თავად გაეკეთებინა არჩევანი და შეეძინა სასურველი ლიტერატურა, თითოეულ ბიბლიოთეკაზე გამოყოფილი 500 ლარიანი ვაუჩერის საშუალებით. საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია დიდ მადლობას უხდის ბატონ პრეზიდენტს, ამ საჩუქრისთვის. ეს აქცია არის არამხოლოდ ძვირფასი საჩუქარი, თვითონ ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მხარდაჭერას უცხადებს ბიბლიოთეკებს და არის ბიბლიოთეკების მეგობარი გამოიწვევს ბიბლიოთეკების შემდგომ განვითარებას და გაუმჯობესებას და მისცემს მეტ სტიმულს მუნიციპალიტეტებს, რომ მათ მეტად იზრუნონ სოფლის ბიბლიოთეკებზე, რაც პრაქტიკულად შეუძლებლად გვეჩვენებოდა ცოტა ხნის წინ.

&#x10e1;&#x10d0;&#x10e5;&#x10d0;&#x10e0;&#x10d7;&#x10d5;&#x10d4;&#x10da;&#x10dd;&#x10e1; &#x10e1;&#x10d0;&#x10d1;&#x10d8;&#x10d1;&#x10da;&#x10d8;&#x10dd;&#x10d7;&#x10d9;&#x10dd; &#x10d0;&#x10e1;&#x10dd;&#x10ea;&#x10d8;&#x10d0;&#x10ea;&#x10d8;&#x10d0;&#x10

საქართველოს საბიბლიოთკო ასოციაციამ 9-20 მარტს სასწავლო დაწესებულებების და რეგინალური ბიბლიოთეკების ბიბლიოთეკართა კვალიფიკაციის ამაღლების მორიგი ტრეინინგი ჩაატარა. გთავაზობთ დაჯილდოების ცერემონიალის ფოტო მასალას


<a href="http://l.facebook.com/l.php?u


ტრენინგი ნუკრიანის ბიბლიოთეკაში | საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია
www.gela.org.ge
27 მარტს ნუკრიანის ბიბლიოთეკაში დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის წარმომადგენელმა სიღნაღის რაიონში მარიამ კორაშვილმა ჩაატარა ტრენინგი. კონსულტირების თემა იყო:"გასაუბრებაზე გასვლის ტექნიკა".ღონისძიებას ესწრებოდნენ სხვადასხვა სოფლის წარმომადგენლები.

<a href="/groups/623510107782873


ნუკრიანის ბიბლიოთეკა

შეხვედრა ახალგაზრდების ჯგუფთან თემაზე: ძირითადი შეხვედრების ორგანიზება და ჩატარებაSalome Chukhua Manana Chitadze-Svanidze Rusudan Asatiani Giorgi Kekelidze

<a href="https://fbcdn-sphotos-h-a

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/p100x100/11042977_416027118566910_9171436192233830103_n.jpg?oh=85a0d21efe62532ef5dd0b829e391fd5&oe=55DD8EF9&__gda__=1440371243_2b9586298eb1c71deee439e179723b87

Lixauris Biblioteka

საქართველოს პრეზიდენტის საჩუქარი ოზურგეთის რაიონის სოფ ლიხაურის ბიბლიოთეკას საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის მიერ ორგანიზებული პროექტის "წიგნი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას" ფარგლებში.
ინფოარხების ცნობების შეკრება