ამბების აგრეგატორი

Updated version of epub version of Turkish translation of Guidelines

IFLA - ორშ, 28/05/2018 - 13:55

An updated version of the epub version of the Turkish translation of Guidelines is available now. 

New Standing Committee member

IFLA - ორშ, 28/05/2018 - 13:38

Lesly Farmer is succeeded by Dr. Melissa P. Johnston as a member of the School Libraries Standing Committee for a first term 2017-2021.

Melissa P. Johnston is an Associate Professor at the University of West Georgia. She teaches graduate courses in the school library media certification program. Johnston worked as a school librarian for 13 years in Georgia before obtaining her PhD at Florida State University. Johnston’s research and publications focus on the school librarian as a leader, the school librarian's role in technology integration, and school librarianship on a global level. Johnston is the author of numerous articles in journals such as School Library ResearchSchool Libraries WorldwideSchool Library Connection, and Tech Trends. She is currently the co-editor for School Library Research and PI on for the REALISD Project, an IMLS funded grant, to provide professional development for school librarians to support STEM education efforts in their schools.

https://www.westga.edu/academics/education/profile.php?emp_id=91203

Towards Action: IFLA Returns to Geneva for the Standing Committee on Copyright and Related Rights

IFLA - ორშ, 28/05/2018 - 13:20

The 36th session of the World Intellectual Property Organisation (WIPO) Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) will focus on defining action plans on copyright provisions for libraries. With these, we hope to see the organisation move in the direction of concrete steps that will make a real difference for our institutions. As the organisation that gave the world the Marrakesh Treaty, WIPO is well placed to drive change that delivers sustainable development.

 

IFLA engages strongly in the work of the World Intellectual Property Organisation (WIPO) in recent years in order to make the case for copyright regimes that work for libraries. The right rules – notably exceptions and limitations to copyright – have a decisive impact on the ability of libraries and other cultural heritage to carry out their missions.

 

The Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) is both the primary forum for discussing copyright laws globally, and a great opportunity to work with national policy makers.

 

At its 36th session, the Committee will discuss draft action plans for libraries, archives, museums and education. These offer a promising means of advancing discussions, and drawing on a wider range of expertise and experience, notably through regional meetings which will allow more librarians on the ground to share their experience.

 

IFLA will continue to underline the need to avoid creating unnecessary distinctions between libraries, archives and museums, given strong convergence in the work of the three types of institution. It will also urge Member States not to replicate work that has already taken place, but rather focus on activities that add value, and to accelerate progress accordingly.  

 

The IFLA delegation, led by Winston Tabb, will also use the opportunity to engage with Member State representatives to exchange views on ongoing national copyright reforms.

 

You can follow our engagement on Twitter (also here) and Facebook. You can also watch the meeting live.

See also IFLA's statements:

Embracing digital innovation: an inspired Asia and Oceania share their Global Vision

IFLA - ორშ, 28/05/2018 - 12:14

It was full steam ahead for the IFLA Global Vision Regional Workshop tour as key players from the Asia and Oceania library field came together on 23 – 25 May to contribute their ideas for actions in our second phase of this unique worldwide discussion.

Hanoi, Viet Nam, was our destination and the National Library of Viet Nam offered the 37 participants from 31 countries a welcome that stimulated a constant flow of ideas. With these, IFLA continues to turn the top ten highlights and opportunities from the IFLA Global Vision Report Summary into clear actions that will power literate, informed and participative societies.

With 858 collective years of library experience, the participants were well placed to ensure that the most relevant Global Vision Opportunities for Asia and Oceania were explored in depth. 

Embracing digital innovation

The speed of technological change represents a significant issue for libraries the world over. In the first phase of the IFLA Global Vision, it was recognised that, as a sector, libraries do embrace digital innovation (Highlight 4 in the Report Summary). The Asia Oceania region is indeed renowned as a thought-leader in this field.

In bringing together library leaders from very diverse backgrounds, the workshop provided a great opportunity to share experience and ideas on how to ensure all libraries can have the right tools, infrastructure, funding and skills. As the examples and ideas set out by participants underlined, a united library field would facilitate stronger collaboration and exchange to build networks. This in turn would give libraries everywhere the opportunity better to serve their communities using the potential of digital technology. 

Opening the fifth Global Vision Regional Workshop, IFLA President Glòria Pérez-Salmerón said:

Our local situations may be different. So too may be the specific actions needed to respond. But we share our overall goals, power and passion. And this is why we will deliver on our commitments because we know better than anyone else that “Libraries are the motor for change”

In her welcome to participants, Dr. Trinh Thi Thuy Deputy Minister of Culture, Sports and Tourism of Viet Nam underlined: 

This regional workshop will strengthen relationships across the library field, address the challenges we face, and help the library field to grow stronger"

An ideas store for libraries

Rounding up the workshop, IFLA Secretary General, Gerald Leitner, urged the room to go back to their countries and organise their own workshops:

It's now over to you! What are the opportunities that matter locally and what ideas does your library community have? Bring this discussion back to your homes so that we can generate an ideas store that will be a source of inspiration for every librarian around the world."

IFLA Global Vision travels next to Africa for our final Regional Workshop on the 6-8 July. 

View all the photos from the Asia and Oceania Global Vision Regional Workshop in our Flickr album

SIG Reviews 2018

IFLA - პარ, 25/05/2018 - 15:19

IFLA Special Interest Groups (SIGs) are reviewed every four years. Due to the discussion about Dynamic Units during 2016 - 2017, the Professional Committee proposed to postpone the 2017 reviews to 2018. These are therefore starting ready for a final decision by the Professional Committee in August 2018.

Reviews of the Special Interest Groups set up in 2009 and 2013 will therefore be carried out during 2018 using a new SIG review process.

The following SIGs will be reviewed using this new process in 2018:

 • Agricultural Libraries
 • National Organizations and International Relations (NOIR)
 • Environmental Sustainability and Libraries (ENSULIB)
 • E-metrics
 • Library History
 • New Professionals
 • Women, Information and Libraries
 • LIS Education in Developing Countries
 • ATINA: Access to Information Network – Africa.
 • Religions, Libraries and Dialogue
 • LGBTQ Users.

The timeline for reviewing the SIGs in 2018 is:

30 June 2018:
Sponsoring Section to submit report to Division Chair (further details).
HQ to complete data collection and submit to Division Chair (further details).

31 July 2018 
Division Chair to submit report to Professional Committee (further details).

23 August 2018 
Professional Committee to make decision.

Recording Available: “DuraCloud in 2018: What’s New? What’s Next for the Software & the Service?”

DSpace news - პარ, 25/05/2018 - 14:38

On May 24th DuraSpace Services Coordinator , presented a DuraSpace community webinar, “DuraCloud in 2018: What’s New? What’s Next for the Software & the Service?”  Heather shared an overview of the services that DuraSpace offers including DuraCloud, an open source preservation storage system and hosted service designed to make it easy to preserve data in the cloud. Heather detailed DuraCloud’s features, storage options, and hosted service options in the United States and Europe.  Attendees also learned  about DuraCloud as open source software, the development roadmap, and the new pricing options for storing over 20 TB and the first year discount available to new DuraSpace members.

The presentation slides and webinar recording are available at https://duraspace.org/webinar/.

We hope you can join us for our next community webinar, “Supporting a VIVO Regional Community,” on June 12th.  Additional details and registration are available here.

ArchivesDirect, DSpaceDirect, and DuraCloud services from DuraSpace are built on solid open source software platforms and require very little effort to start up. DuraSpace staff experts work directly with service customers to provide personalized on-boarding processes and superb customer support. Our services can provide open access to institutional resources, preservation of treasured collections, and simplified data management tools. Contact Heather Greer Klein to learn more about any of the web services DuraSpace offers, and to learn about special discounts for new DuraCloud subscribers who are DuraSpace members at the Silver level and above.

 

The post Recording Available: “DuraCloud in 2018: What’s New? What’s Next for the Software & the Service?” appeared first on Duraspace.org.

HERON Data Management Plan

LIBER news - პარ, 25/05/2018 - 14:35

The post HERON Data Management Plan appeared first on LIBER.

How Challenging is Doing DH in a Library in 2018?

LIBER news - პარ, 25/05/2018 - 12:01

In August 2012, Miriam Posner asked the question ‘What are some challenges to doing DH in the library?’. The blog post and subsequent article ‘No Half Measures: Overcoming Common Challenges to Doing Digital Humanities in the Library’, published in January 2013, became part of the often read literature lists of librarians starting with DH and…

The post How Challenging is Doing DH in a Library in 2018? appeared first on LIBER.

Delivering Information for All: #1Lib1Ref Returns for a Second Time in 2018

IFLA - პარ, 25/05/2018 - 09:36

#1Lib1Ref – one librarian, one reference – is the Wikimedia Foundation’s initiative to engage the collective knowledge of libraries to improve the quality and reliability of Wikipedia articles. At a time of worry about fake news, the need for broad access to reliable, fact-checked information – rather than censorship – has never been higher.

 

As underlined in two reports published in 2016, the site represents an increasingly important part of the information environment, especially for those without access to institutions with subscriptions to other sources.

 

There is strong potential for collaboration with libraries, who can both contribute their own time and research skills, and encourage users to do the same. Indeed, with the Internet reducing the barriers to people expressing themselves, libraries can help people realise this potential, and share their knowledge. This will also help ensure that more people find content relevant to their interests and experience online.

 

While #1Lib1Ref traditionally takes place in January, 2018 will see a second edition, in May and June, with a particular focus on developing countries. These parts of the world are currently under-represented online, with much content – blogs, news-sites, media and of course Wikipedia – coming from richer places. #1Lib1Ref promises to ensure stronger, more reliable Wikipedia pages all over the world.  

 

For any libraries and librarians interested in taking part, there are instructions available online. Good luck, and let us know how you get involved!

O Tema da Semana Internacional do Acesso Aberto 2018 será “Planejando Bases Equitativas para o Conhecimento Aberto”

OA Week news - ხუთ, 24/05/2018 - 20:55

O Comitê Consultivo da Semana do Acesso Aberto 2018 tem o prazer de anunciar que o tema para a edição 2018 da Semana Internacional do Acesso Aberto, que acontecerá entre 22 e 28 de Outubro, será “Planejando Bases Equitativas para o Conhecimento Aberto.”

O tema deste ano é reflexo de um sistema acadêmico em transição. Embora governos, agências de fomento, universidades,…

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

2018国际开放获取周主题 - “为开放知识建立公平的基础”

OA Week news - ხუთ, 24/05/2018 - 20:55

开放获取周咨询委员会很高兴地宣布将于10月22 - 28日举办的2018年国际开放获取周的主题是“为开放知识建立公平的基础”。…

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक 2018 "ओपन नॉलेज के ललए न्यायसंगत नींव लिजाइन करना"

OA Week news - ხუთ, 24/05/2018 - 20:55

ओपन एक्सेस वीक एिवाइजरी कमेटी को यह घोषणा करतेहुए प्रसन्न हैलक, 22-२८ अक्टू बर २०१८ को होनेवाले2018 इंटरनेशनल

ओपन एक्सेस वीक के ललए थीम "खुलेज्ञान के ललए न्यायसंगत नींव लिजाइलनंग" होगी।

इस साल की थीम संक्रमण मेंएक लवद्वान प्रणाली को दशााती है। जबलक सरकारें, लनलि, लवश्वलवद्यालय, प्रकाशक, और लवद्वान ओपन

एक्सेस को और प्रथाओंको तेजी सेअपनानेलगेहैं। इस साल का थीम लसस्टमोंको लिजाइन करनेकेबारेमें समावेशी, न्यायसंगत और

वास्तव मेंएक लवलवि वैलश्वक समुदाय की आवश्यकताओंको पूरा…

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

Theme of 2018 International Open Access Week To Be “Designing Equitable Foundations for Open Knowledge”

OA Week news - ხუთ, 24/05/2018 - 20:30

The 2018 Open Access Week Advisory Committee is pleased to announce that the theme for the 2018 International Open Access Week, to be held October 22-28, will be “designing equitable foundations for open knowledge.”

This year’s theme…

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

Tema de la Semana Internacional del Acceso Abierto 2018 “Diseñando Bases Equitativas para el Conocimiento Abierto”

OA Week news - ხუთ, 24/05/2018 - 20:30

El Comité Asesor de la Semana Internacional del Acceso Abierto se complace en anunciar que el tema del año 2018 será “Diseñando bases equitativas para el conocimiento abierto”, y tendrá lugar del 22 al 28 de octubre.

El tema de este año da cuenta de un…

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

4Science Late Spring Tour Is Starting: We are Looking Forward to Meeting the Community

DSpace news - ხუთ, 24/05/2018 - 18:11

From Claudio Cortese, 4Science  

June is traditionally the period when main events for those implementing and managing  digital repositories and libraries are concentrated. 2018 is no exception.

We are packing for Open Repositories 2018, where we will be present both as a sponsor and as contributors. Don’t forget to come to our exhibit space to pick up pens, stickers, brochures and talk about DSpace, open source, research information, data management, cultural heritage, and much more.

Back from Bozeman we will not even have time to do our laundry before we leave for Sweden, to attend the CRIS 2018 Conference in Umeå. There, at the DuraSpace-euroCRIS event on June 13th, we will lead a workshop on DSpace-CRIS: researchers, librarians, technicians and repository managers from different European institutions will expose their case studies, focusing on lessons learned, benefits and challenges related to implementing and using DSpace-CRIS, the free open-source extension of DSpace for the Research Data and Information Management.

We will also update the community on DSpace 7 development activities, on COAR Next Generation Repositories and OpenAIRE Recommendations, and on the outcomes of Open Repositories 2018.

However, we are not only looking forward: in the last month we concluded all the activities related to OpenAIRE funding awarded to 4Science in January 2018. Therefore, together with the already announced compatibility with OpenAIRE Guidelines for Data Archives version 4 (coming soon), based on Datacite schema 4.1, our implementation of ResourceSync for DSpace, working out-of-box with the two latest released versions of DSpace, 5.x and 6.x, and ready for DSpace 7, was submitted to the DSpace community for formal evaluation and inclusion in the code base, and is available here:

The post 4Science Late Spring Tour Is Starting: We are Looking Forward to Meeting the Community appeared first on Duraspace.org.

Important updates to DuraSpace’s privacy policy

DSpace news - ხუთ, 24/05/2018 - 18:01

GDPR is coming! At DuraSpace we have always cared about protecting your privacy. In order to meet the new General Data Protection Regulation that goes into effect Friday May 25, 2018, we have made a few changes to our Privacy Policy.

Our primary objective in meeting these requirements is service to our community. Our approach to compliance is an ongoing engagement, and will include changes within operations and revisions to our Privacy Policy, over time.

We value your privacy and want you to understand the choices and control you have over the information DuraSpace uses to keep in touch with you. Please note that you can update your preferences or unsubscribe at any time.

For further information on our approach to privacy and data protection, please contact: privacy@duraspace.org.

The post Important updates to DuraSpace’s privacy policy appeared first on Duraspace.org.

Time for action: EIFL looks forward to SCCR/36

EIFL-OA news and events - ხუთ, 24/05/2018 - 12:34

Teresa Hackett, EIFL’s Copyright and Libraries Programme Manager will participate in the 36th session of WIPO’s Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) that takes place in Geneva from 28 May to 1 June 2018.

For libraries the main focus of this session is discussion, and hopefully agreement, on an action plan on limitations and exceptions for the biennium 2018-2019 (member states were unable to reach agreement on an action plan at the last session in November 2017).

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დამოუკიდებლობის დარბაზი გაიხსნება

ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დამოუკიდებლობის დარბაზი გაიხსნება

25 მაისს 19:00 საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის მეორე კორპუსში დამოუკიდებლობის დარბაზი გაიხსნება. დარბაზის გახსნა საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გამოცხადებიდან ასი წლის იუბილეს ეძღვნება.

სრული ტექსტი

-- Delivered by Feed43 service

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში


Georgia, the Cradle of the Viticulture / Georgian national Museum; Scientific ed. David Lortkipanidze; Translator Maia Nikolaishvili. – Tb. 2017. – 122 p. – ill.  ISBN 978-9941-0-7865-1
ეს არის ქართული კულტურული იდენტობის ასახვის ინგლისურენოვანი წიგნი, ჩვენი ტრადიციების საზღვრებს გარეთ  კიდევ ერთხელ გასაცნობად. იგი ქმნის ერთგვარ პარადიგმას საქართველოსი, როგორც მევენახეობის აკვანისა. ამავდროულად ეს არის კატალოგი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მიერ 2017 წელს გამართული გამოფენისა სადაც საქართველო აღიარებული იქნა ღვინის სამშობლოდ. (იხ ლინკი: https://www.laciteduvin.com/en/experience-la-cite-du-vin/temporary-exhibitions/georgia-cradle-viticulture) წიგნი მოიცავს ტრადიციული მემკვიდრეობას, რაც საქართველოს იდენტობის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია, წიგნი იხსნება საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორის დავით ლორთქიფანიძის წინასიტყვაობით ღვინო და ქართული იდენტობა და გრძელდება მეღვინეობის წარმომავლობის კვლევით, საქართველოში ღვინის სულის დამადასტურებელი არსებობითი დოკუმენტური მასალების ჩვენებით.  კატალოგი წარმოგვიდგენს აგრეთვე შემდეგ ნაწილებსაც:

იხ. ვრცლად

ინფოარხების ცნობების შეკრება