სასკოლო ბიბლიოთეკა

სკოლის ბიბლიოთეკების საერთაშორისო თვე

IASL  (სკოლის ბიბლიოთეკების საერთაშორისო ასოციაცია)  ხელმძღვანელობამ  სკოლის ბიბლიოთეკის დღე 2008 წელს შეცვალა სკოლის ბიბლიოთეკების საერთაშორისო თვედ, რომელიც  ოქტომბერში ტარდება.  ეს ცვლილება დაკავშირებულია  IASL–ის 10 წლისთავთან.  სკოლას აქვს უფლება თვითონ დაადგინოს მათთვის სასურველი ერთი დღე ოქტომბერში, რომელიც უფრო ხელსაყრელი იქნება  მისთვის. შეიძლება ერთი კვირა , ან მთლიანად  მთელი თვე , მიძღვნილი  სკოლის ბიბლიოთეკისადმი.

სკოლის ბიბლიოთეკების საერთაშორისო თვის  აღსანიშნავად შეიქმნა ლოგო :

ამ დღესასწაულის ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები. ერთ–ერთი არის „წიგნის სანიშნების“ გაცვლის პროექტი.

შეხვედრა სამინისტროში - ბიბლიოთეკების როლი სასკოლო ცხოვრებაში

DSC_6305

ბიბლიოთეკების როლი სასკოლო ცხოვრებაში -

სასკოლო ცხოვრებაში სკოლის ბიბლიოთეკების დანიშნულება და როლი იზრდება. დღეს პირველად, მინისტრის მოადგილე ალუდა გოგლიჩიძე 200-მდე საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკარს შეხვდა და მათთან ერთად განიხილა სამინისტროს ახალი ხედვა სასკოლო ბიბლიოთეკების საქმიანობასთან დაკავშირებით.

სასკოლო ბიბლიოთეკები გარდა მოზარდთა წიგნიერების განვითარებისა, ერთგვარ კულტურულ-შემოქმედებით ცენტრებად უნდა იქცნენ. სასკოლო ბიბლიოთეკები უნდა იყვნენ ინიციატორები სასწავლო კონფერენციების, შიდა სასკოლო ოლიმპიადების, მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენის, ახალი პროექტების პრეზენტაციებისა და სხვა. ბიბლიოთეკები უნდა ეხმარებოდეს დაინტერესებულ მოსწავლეებს შემოქმედებითი უნარების განვითარებასა და რეალიზებაში. თანამედროვე მოთხოვნებს უნდა შეესაბამებოდეს საბიბლიოთეკო ინფრასტრუქტურა მდიდარი წიგნადი ფონდითა და კვალიფიციური ბიბლიოთეკარებით.

ინფოარხების ცნობების შეკრება