ამბების აგრეგატორი

ქართველოლოგიის დარბაზის მკითხველების საყურადღებოდ!

ქართველოლოგიის დარბაზის მკითხველების საყურადღებოდ!

ეროვნული ბიბლიოთეკის ქართველოლოგიის სამკითხველო დარბაზის მკითხველების საყურადღებოდ!

სრული ტექსტი

-- Delivered by Feed43 service

IFLA WLIC 2018

EIFL-OA news and events - პარ, 08/06/2018 - 10:52

EIFL team members, Edvaldas Baltrunas, Teresa Hackett, Rima Kupryte, Ramune Petuchovaite and Susan Schnuer) will take participate in the 2018 International Federation of Library Associations and Institutions World Library and Information Congress (IFLA WLIC 2018).

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

IFLA WLIC Satellite Meeting 2018

EIFL-OA news and events - პარ, 08/06/2018 - 10:37

Richard Wanjohi, librarian at Kenya National Library Service / Meru Public Library, will present a paper on his library’s pioneering outreach services for children with special needs at an International Federation of Library Associations and Institutions World Library and Information Congress (IFLA WLIC) 2018 satellite meeting. The title of the satellite meeting is ‘Inclusive Library Services for Children and Young Adults’.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში


Meskhi, Anna. Kartvelian Linguoculturology of the Past (Selected Articles) / Center for the Research of Kartvelian Civilization (CRKC). – Tb.: Carpe diem, 2018. – 469 p.  ISBN 978-9941-27-769-6
წიგნი წარმოადგენს ინგლისურ ენაზე დაწერილ ნაშრომს და მასში წარმოდგენილია ქართველური ენის კვლევა ენათმეცნიერული კულტუროლოგიის თვალსაზრისით. იგი ძირითადად მოიცავს ავტორის მიერ 1996 წლიდან 2017  წლამდე გამოქვეყნებულ ნშრომებს.  კულტუროლოგიური კავშირები ავტორს განხილული აქვს გადაშენებული და თანამედროვე ცივილიზაციის ურთიერთობების მაგალითებზე. წარმოდგენილია ქართურ-ინგლისურ, ქართურ-შუმერულ, ქართურ-ეგვიპტურ და ქართურ-ბასკურ ენათა ურთიერთობების ანგარიშები. წიგნის დანარჩენი ნაწილი ეძღვნება ეტიმოლოგიურ მიმართებებს,

იხ. ვრცლად

Action for Libraries at the World Intellectual Property Organisation (SCCR/36)

IFLA - ხუთ, 07/06/2018 - 13:48

IFLA was in Geneva from 28 May to 1 June to advocate for better exceptions and limitations to copyright for libraries. The occasion was the 36th meeting of the Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) at the World Intellectual Property Organisation (WIPO). This SCCR meets twice a year for a week of discussions on copyright. 

In the wider world, librarians are working hard to keep up with technological changes, in order to be able to fulfil their public interest mission. Legal frameworks, however, have not adapted to the digital age in many countries.

As research, education and cultural heritage become more and more global, libraries can no longer work in silos. Cross-border exchange of works needs an adequate legal framework. WIPO is the main international forum with the potential to contribute to solve this.

On the Agenda

Exceptions and limitations for libraries and archives shared a packed agenda with the protection of broadcast organisations, exceptions and limitations for educational and research institutions, a proposal for analysis of copyright in the digital environment, a proposal on the Resale “royalty” right (or droit de suite) and a proposal to strengthen the Protection of Theatre Directors’ Rights.

Nonetheless, a full day was spent on discussions around libraries, archives and museums. We are happy to say that we achieved the goals we had for the week.

The very good outcome for libraries would not have been possible without work of many IFLA members who urged their representatives to give a positive turn to the discussions at SCCR. We are also grateful to the many non-governmental organisations which collaborated with IFLA during the session.

The Action Plans

During the previous SCCR meeting, the committee Chair, Daren Tang from Singapore, together with the Secretariat, had introduced the idea of a draft action plan on exceptions and limitations to guide the work of the committee on the topic of exceptions and limitations.

This plan was the main subject of discussion on libraries this time around. Member states engaged in fruitful discussions and adopted a version covering the period between now and the end of 2019. It contains the following:

1. Analysing the information gathered: the so-called “typology”

A classification or typology will be made of the various existing legislative and other mechanisms related to the application of exceptions and limitations for libraries, archives and museums.

This work will draw upon previous documents produced by the committee, such as the Chair’s chart and the Crews studies (link to 2017 edition). It will offer libraries around the world a tool for understanding where they stand relative to other countries. It should also help them identify where reform could be needed.

2. Updates on archives

A scoping study on archives will be commissioned and will complement the information gathered already by Kenneth Crews in his studies. This will strengthen the case for enabling libraries’ archival activities.

3. Scoping study on museums

The secretariat has commissioned a study on museums to Prof. Yaniv Benhamou, which they hope to present during next SCCR. After a first study setting out the general framework of copyright limitations and exceptions for museums from 2015, this new work will complement the task conducted by Professor Crews on the analysis of legislation around the world for libraries and archives.

4. Brainstorming on libraries and archives and museums

A brainstorming exercise on libraries, archives and museums will be undertaken, with institutions and associations invited. It will draw on existing and upcoming work and offer ideas on future work at the international level. It will take place during the second half of 2018 and reported back to the committee.

5. Regional seminars

Instead of the initially planned 2 regional seminars, the number was increased to 3. These meetings will facilitate the analysis of the situation of libraries, archives and museums as well as educational and research institutions in different parts of the world and provide ideas on areas for action from WIPO. They will take place during the second half of 2018 and first half of 2019.

6. WIPO Conference on limitations and exceptions

An international conference will focus on the opportunities and challenges provided by various international solutions, including soft law, contractual/licensing and normative approaches, as appropriate. It will cover limitations and exceptions to copyright for libraries, archives, museums as well as educational and research institutions. Member states and stakeholders will be invited. The outcome will be reported back to SCCR at its 39th meeting.

Libraries, archives and museums together

The draft action plans initially presented by the Secretariat foresaw different working paths for libraries, archives and museums. IFLA, ICOM and ICA made the case for these three institutions to be treated together in the work of the committee and insisted on the cost of fragmentation. Libraries, archives and museums share the main goals of acquiring, preserving and giving access to our cultural heritage, and policies at an international level should reflect this principle.

The Broadcasting Treaty

After several years of discussion on the protection of broadcasting organisations, a treaty is on the table. However, the 36th meeting failed to close discussion on holding a diplomatic conference to finalise it.  for its adoption.

Libraries, together with several other civil society organisations, argued for the inclusion of exceptions and limitations in the text. The treaty protects the broadcast signals by giving broadcasters “post fixation rights” for a 50-year term (although it is still under discussion). Without robust exceptions for reporting on news, quotation, preservation, archiving, personal use and educational and training purposes, this new layer of rights risks undermining uses of works currently allowed under exceptions and limitations. 

IFLA therefore co-signed a joint NGO letter to delegates to WIPO SCCR on the proposed WIPO treaty of on broadcasting, voicing several concerns and urging the adoption of appropriate measures to “avoid unintended consequences to impede access to and use of works, or harm copyright holders”.

WIPO consultation on collective management of copyright

During the SCCR week, IFLA participated in a consultation meeting on the Draft Good Practice Toolkit for Collective Management Organizations, to which we had already submitted comments.

In both occasions, IFLA underlined the importance of clarifying the relationship between collecting societies and governments, of addressing the situation of openly licensed works and of acknowledging the role of exceptions and limitations.

The WIPO Secretariat took the comments on board, and another draft will be shared in a few months’ time. The result will be a non-normative document with relevant background information on the functioning of collective management around the world, and will hopefully guide government policies on the topic.  

What next?

One of the main outcomes of SCCR36 is that libraries, archives and museums will remain on the agenda for SCCR at least through 2019, with the next meeting taking place in six months’ time, around November 2018.

But IFLA will be active in the meanwhile. We will keep providing feedback when needed to member states to increase awareness of the problems faced by cultural heritage institutions in the digital world, and solutions that can be achieved at WIPO.

We encourage you to do the same. Ahead of SCCR36, many library associations and individual libraries reached out to their representatives to urge them to support libraries at WIPO. Over 20 letters were sent in more than 15 countries around the world. This contribution was key and facilitated IFLA’s work in getting member states to express their support during the meeting, where we heard very positive messages. We have collected some of the comments made by member states during the meeting in this document.

Ahead of next meeting, we encourage you to keep working at a national level to raise awareness for the need of work on the topic of exceptions and limitations for libraries and archives at WIPO.

You can watch the 36th SCCR through the WIPO web stream.

See what member states said about libraries.

All session-related documents (agenda, action plans, studies, etc.) are available online.

For more information on how WIPO works, why it is important and on how to get involved, read our GET INTO WIPO guide.

IFLA made the following statements during the meetings:

Read the joint NGO letter to delegates at WIPO SCCR on the proposed WIPO Broadcasting Treaty.

For more information, please contact ariadna.matas@ifla.org.

COAR and DuraSpace Launch Partnership

DSpace news - ოთხ, 06/06/2018 - 21:27

From left to right: Daniel Bernstein (DuraSpace), Kathleen Shearer (COAR), Michele Mennielli (DuraSpace), Tim Donohue (DSpace), Eloy Rodrigues (COAR), David Wilcox (Fedora)

COAR (Confederation of Open Access Repositories) and DuraSpace are pleased to announce the launch of a collaborative partnership.

Both organizations believe in a strong role for innovative open technologies to promote long-lasting and open access to digital data and information. In addition, we are jointly committed to supporting the adoption of repository platforms that are interoperable, compliant with international standards and protocols, and reflect the vision of next generation repository.

By working together, Duraspace and COAR will leverage their unique strengths and communities to pursue our common goals. In particular, the partnership will focus on building capacity in the repository community by delivering and participating in training events, with a special emphasis on developing countries; and promoting the value of open repositories with other communities internationally.

“At COAR, we are looking forward to working with the DuraSpace team to help enhance the skills of repository managers and support the adoption of the most up-to-date versions of repository platforms,” says Kathleen Shearer, Executive Director of COAR.

“We feel this collaboration will lead to practitioner empowerment and sustainability of the services built on the open repository platforms we steward. Working with Kathleen and the COAR community will help us tap into the incredible talent and enthusiasm in open source communities as well as help us deliver on our mission of supporting projects and advancing services to help ensure that current and future generations have access to our collective digital heritage” says Erin Trip, Interim CEO of DuraSpace.

“Our organizations have worked toward this partnership for so long. I am very pleased and grateful for this collaboration as I return to the community as a practitioner in repositories,” says Debra Hanken Kurtz, outgoing CEO of DuraSpace.

——–

ABOUT DURASPACE
DuraSpace (https://duraspace.org/) stewards two of the most widely adopted open source repositories, DSpace and Fedora, which manage research, scholarly, and other published content in a digital repository, focusing on long-term storage, access, and preservation. DuraSpace develops global, strategic collaborations to sustain DSpace and Fedora, and VIVO, a semantic web platform that enables research discovery to create an integrated record of the scholarly work of an organization. More than 2,000 institutions use and help develop open source software in partnership with DuraSpace.

ABOUT COAR
COAR (https://www.coar-repositories.org/) is a membership organization with over 130 members and partners from 40 countries on all 5 continents. COAR’s vision is a global knowledge commons based on the distributed repository network, on which value added services can be built. COAR is platform agnostic and is committed to working with all organizations that share common principles and shared goals.

The post COAR and DuraSpace Launch Partnership appeared first on Duraspace.org.

Inclusive Smart Cities: Not Without Libraries!

IFLA - ოთხ, 06/06/2018 - 11:32

Digital technologies have opened up exciting new ways of making the cities and communities where we live cleaner, easier and more efficient. Smart cities have seen better organisation of traffic, new business opportunities, better adapted services, and new ways of holding local governments to account.

However, the full impact of smarter cities will only come when all members of society can seize the opportunities on offer, from better connectivity to new digital services and chances to get involved in decision-making.

Libraries in the Mix

The UN STI Forum brings together governments, technology firms, NGOs and experts to discuss how best to use technology to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).

SDG11 (Sustainable Cities and Communities) saw the UN’s Member States recognises this, making a number of references to the importance of inclusion. It underlines the need both for universal basic services, and specific efforts to ensure that everyone can feel welcome and comfortable.

Libraries offer this universal service and a safe trusted space for all. Moreover, through training and informal support, they can make the difference in giving people the skills and confidence to get the most out of the Internet. In her presentation, Donna Scheeder used examples from Australia, France, Chile and Colombia to explain the difference made by making full use of libraries in smart cities policies.

You can find the text of Donna’s intervention as a pdf.

MetLib 2018 - Thank you for being with us!

IFLA - სამ, 05/06/2018 - 18:39

Thanks to those who attended the 50th IFLA MetLib Conference, May 13-18, in Belgrade, Serbia: good practices from 10 cities, keynote speakers, exchange of ideas, library, museum and archeological visits, and the pleasure to meet old and new colleagues.

All the presentations are available here in the official Conference website.

If you wish to view the photos from the Conference please visit Belgrade City Library's Facebook page

On May 17, the participants of the Conference watched a selection of videos submitted to the contest "A Corto di Libri" and voted the following one for the IFLA Metropolitan Libraries Short Film Award 2018:

Books in the Cloud

produced by Beit Ariela "Shaar Zion" Library (Tel Aviv, Israel)

The ceremony will take place on August 27, during the World Library and Information Congress in Kuala Lumpur, and the selected short films will be screened in two events (to be confirmed).

Helping libraries to get meaningful numbers

EIFL-OA news and events - სამ, 05/06/2018 - 17:36

EIFL has been working with public libraries in Africa since 2010, supporting introduction of new services that use computers and the internet. In the course of our work, we observed that public librarians were struggling to collect statistics about their new services. Statistics gathering was limited to basic library operations, like lending books and library membership numbers.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

Managing references with Endnote

eifl licensing news - სამ, 05/06/2018 - 14:00

EIFL webinar: We’re inviting librarians, research administrators and managers from EIFL partner countries to take part in this hour-long webinar about the free reference management software, EndNote.

Managing references with Endnote

EIFL-OA news and events - სამ, 05/06/2018 - 14:00

EIFL webinar: We’re inviting librarians, research administrators and managers from EIFL partner countries to take part in this hour-long webinar about the free reference management software, EndNote.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

Congratulations to our IFLA WLIC 2018 Attendance Grant winners!

IFLA - სამ, 05/06/2018 - 13:10
Our Grant winners to attend IFLA Congress in KL in August 2018, have been selected.

Africa:  

  1. Ms Adaora Chigozie Obuezie - Anambra State College of Health Technology, Obosi, Anambra State, Nigeria
  2. Ms Kelemwork Agafari Kassahun/Madibela - Botho University, Botswana

Asia/Pacific

  1. Ms Dil Ruksana Basunia - University of Chittagong, Bangladesh
  2. Ms Attya Shahid - National University of Computers and Emerging Sciences, Pakistan

Thank you to our sponsors: Sage and ExLibris

Out Now: June 2018 issue of IFLA Journal

IFLA - სამ, 05/06/2018 - 10:25

​​IFLA Journal is an international journal publishing peer reviewed articles on library and information services and the social, political and economic issues that impact access to information through libraries.

The Journal publishes research, case studies and essays that reflect the broad spectrum of the profession internationally.

Volume 44, No.2 (June 2018)

Contents:
Editorial

Three Days to the Future: An invitation to reflect upon IFLA’s Global Vision project 87
Lynne M. Rudasill

Articles

Transformation strategies in community engagement: Selected initiatives by Malaysian libraries 90
Zawiyah Baba and A. Abrizah

An investigation of the experiences of Nicaraguan Costeño librarians 106
Ana Ndumu and Lorraine Mon

Predictors of knowledge sharing behaviour on Sustainable Development Goals among library personnel in Nigeria 119
Magnus Osahon Igbinovia and Ngozi P. Osuchukwu

Open access repositories of Bangladesh: An analysis of the present status 132
Md. Hasinul Elahi and Muhammad Mezbah-ul-Islam

The Pennsylvania Newspaper Archive: Harnessing an open-source platform to host digitized collections online 143
Jeffrey A. Knapp, Andrew Gearhart, L. Suzanne Kellerman and Linda Klimczyk

Abstracts 154

 

IFLA Journal is an international journal publishing peer reviewed articles on library and information services and the social, political and economic issues that impact access to information through libraries. The Journal publishes research, case studies and essays that reflect the broad spectrum of the profession internationally. IFLA Journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE).

To submit an article please visit IFLA Journal on the SAGE platform.

Sign up for Email Alerts from Sage!

IFLA Responds to Consultation on Open Educational Resources

IFLA - ორშ, 04/06/2018 - 18:32

UNESCO is preparing a Draft Recommendation on Open Educational Resources (OER), as the next step forwards in its work in the area. Given the strong role of libraries in many countries in promoting such works, as well as the contribution they can make to library objectives, IFLA has submitted written comments.

Libraries are playing an increasingly important role in the creation, curation and promotion of open educational resources. For example, they can help through the support they offer in building digital repositories and the indexing and cataloguing this entails. They also support clearing copyright for the use of such resources and help library users through find and benefit from OERs.

UNESCO – the United Nations Educational, Social and Cultural Organisation – has become an important player in this field. At its 39th General Conference in 2017, a resolution sets out a commitment to set out a recommendation to members on promoting OER.

IFLA has provided input to this work, underlining the need to ensure that access is democratic and inclusive, that copyright is not a barrier to use and development of OERs and that policies in place ensure respect for data protection and privacy.

IFLA also refers to the role of libraries as curators in OER, underlines the importance of copyright literacy for all relevant actors to ensure confidence in creating and using OERs, and strongly welcomes the recognition of libraries as having an important role in the sector. 

For any comments on this matter, please contact ariadna.matas@ifla.org or stephen.wyber@ifla.org.

The submission is available in a pdf document, through comments and track changes.

VIVO 1.10.0-RC-1 Available for Community Testing

DSpace news - ორშ, 04/06/2018 - 17:33

The VIVO 1.10.0 release candidate is available for testing. Pending any issues discovered in the testing of the release candidate, the 1.10.0 release is planned for June 29, 2018.

The primary features/updates found in this release include:

• Support for RDF 1.1 via Jena 3

• Documentation for integrating the Data Distribution API

• TPF Endpoint

• Direct2Experts Endpoint

• Improvements in Internationalization

• Upgrade of password encryption to Argon2i

• Jenatools for import and export of entire triple stores

• vivo.owl consolidated ontology assertions

• Many internal improvements in support of theming

• Many internal improvements to upgrade dependencies

• Many bug fixes

A full list of JIRA tickets addresses by this release can be found here: https://jira.duraspace.org/issues/?filter=13210

To test the release candidate download and build from the source code to deploy into a servlet container https://github.com/vivo-project/VIVO/tree/rel-1.10.0-RC-1

-or-

Download a no source vagrant https://github.com/vivo-community/vivo-vagrant/tree/rel-1.10.0-RC-1

See the VIVO 1.10 Technical Documentation wiki for instructions: https://wiki.duraspace.org/display/VIVODOC110x/VIVO+1.10.x+Documentation

Community testing of this release candidate is critical. Please provide your feedback on the release testing page https://wiki.duraspace.org/display/VIVO/Release+Testing+-+1.10.0.

The post VIVO 1.10.0-RC-1 Available for Community Testing appeared first on Duraspace.org.

2017 EIFL Annual Report

EIFL-OA news and events - ორშ, 04/06/2018 - 13:09

We are pleased to announce the publication of our 2017 Annual Report, celebrating achievements of our programmes and projects during the year.

Thank-you to everyone who worked with us in 2017.

 

READ NOW

Read the online version of the report here.

Download the low resolution PDF version of the Annual Report here.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

EIFL signs new agreement with Annual Reviews

eifl licensing news - კვი, 03/06/2018 - 10:18

EIFL has signed an agreement with Annual Reviews for access to their collection of 50 journals that include reviews of recent literature published in the biomedical/life sciences, physical sciences, social sciences and economics.

EIFL signs new agreement with Annual Reviews

EIFL-OA news and events - კვი, 03/06/2018 - 10:18

EIFL has signed an agreement with Annual Reviews for access to their collection of 50 journals that include reviews of recent literature published in the biomedical/life sciences, physical sciences, social sciences and economics.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

WIPO action plan on libraries gets green light

EIFL-OA news and events - შაბ, 02/06/2018 - 08:30

EIFL Copyright and Libraries Programme Manager Teresa Hackett participated in the 36th meeting of WIPO’s Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) which met from 28 May - 1 June 2018 in Geneva.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

შეხვედრა გერმანელ და ავსტრიელ ჟურნალისტებთან

შეხვედრა გერმანელ და ავსტრიელ ჟურნალისტებთან

გერმანიისა და ავსტრიის საერთაშორისო მედია კომპანიების წარმომადგენლები საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას ეწვივნენ.

სრული ტექსტი

-- Delivered by Feed43 service

ინფოარხების ცნობების შეკრება