ამბების აგრეგატორი

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

გოგუა, რ. მაგმური ქანების მაგნიტური ველი და მაგნეტიზმი / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი; რედ.: თ. ჭელიძე, ჯ. ქირია. - თბ., 2017. – 126 გვ.  ISBN 978-9941-13-626-9
მონოგრაფიაში განხილულია მაგმური ქანების მაგნიტური მინერალების წარმოშობის და დამაგნიტების პირობები; ქანების ძირითადი მაგნიტური მახასიათებლები და მათი გეოლოგიური ინფორმაციულობა; მაგნიტური მინერალების შემადგენლობის, სტრუქტურისა და გენეზისის შესწავლის მაგნიტური მეთოდები; მოცემულია საქართველოში გეომაგნიტური გამოკვლევების მოკლე ისტორია. გამოთქმულია მოსაზრება სპილენძ-პოლიმეტალური გამადნების ინტრუზიულ მაგმატიზმთან კავშირის შესახებ საქართველოს მაგალითზე.  წიგნში ნაჩვენებია საქართველოში არსებული მაგმური ქანების ვერტიკალური ზონალობის არსებობა. მონოგრაფია გათვლილია გამოყენებითი გეოლოგიური ამოცანების გადაწყვეტით დაინტერესებული გეომაგნიტოლოგების და პეტრომაგნიტოლოგებისათვის. იგი სასარგებლო იქნება აგრეთვე გეოლოგიურ-გეოფიზიკური სპეციალობის სტუდენტებისათვის. 

იხ. ვრცლად

Save the date! Launch of IFLA Global Vision Report will kick-off next stage of discussions

IFLA - ორშ, 19/02/2018 - 13:02

The wait is nearly over!  Results from the world's first-ever global discussion across the library community will be revealed on Monday 19 March 2018 when IFLA’s Global Vision Report is launched during the IFLA President’s Meeting in Barcelona, Spain. 

Never before have so many librarians from every continent and almost every country in the world produced such a ground-breaking collection of ideas to connect and unite each other. Library leaders, outstanding experts, young professionals and librarians from multiple generations have had their say, making this a unique and hugely influential document that will shape the library field's future.

Of course, Global Vision does not stop here! The launch of the Global Vision Report kicks-off the next exciting, developmental stage in the Global Vision journey. This journey includes six regional workshops throughout March – July 2018 as well as a planned event during IFLA’s World Library and Information Congress (WLIC) in Kuala Lumpur, Malaysia. 

IFLA Secretary General, Gerald Leitner said:

 “In 2017 the library community came together to create a Global Vision and those ideas and views make up this unique roadmap to unite the library field. In 2018 we are asking the library world to develop these ideas into action. The IFLA Global Vision Discussion continues!”

The next stage in the Global Vision discussion promises to be even more thrilling as we begin planning what a united library field looks like and it's never too late to get involved! 

Save the date, download the report and join us.  

If you would like to attend the launch of the IFLA Global Vision report during the IFLA President’s Meeting 2018 in Barcelona, tickets are now available. For more information including booking details, please visit the meeting website.

 

Bring your ideas, your experience, and your energy to Barcelona! — Join us at the President's Meeting 2018!

IFLA - პარ, 16/02/2018 - 17:53

IFLA President Glòria Pérez-Salmerón invites you to the IFLA President's Meeting 2018. A dedicated website, preliminary programme, and online registration are now available.

Take advantage of early bird registration rate until 28 February 2018.

Leading the way: Libraries as motors of change

Dear colleagues,

It gives me great pleasure to invite you to join me for my first IFLA President’s Meeting 2018, to be held on 19 March at the Museu Marítim (Maritime Museum) in my beautiful hometown of Barcelona.

It is fitting that we convene in such a historic setting. A venue steeped in stories of exploration and navigation; stories that clearly resonate with our profession as we aim to navigate through unchartered territory. But let us embrace the unchartered as opportunity and focus on what is to come. The social changes which are shaping the way people and organisations work together. The economic changes which are challenging traditional notions of public service. And the technological changes which are redefining what it means to be an information professional.

By bringing together the biggest brains trust in the library field and gathering the best ideas and experience from outside, this event offers a unique chance to hear how leading players are approaching this future. How they are not only responding to this future but also seizing the opportunities it presents. How libraries can break down barriers and form new partnerships. How they can build sustainable foundations for their work. And how they can use digital tools to achieve the goal of access to information for all.

Bring your ideas, your experience, and your energy to Barcelona!

Glòria Pérez-Salmerón
IFLA President

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

აბესაძე, რ. ეკონომიკური განვითარება. მეოთხე გამოცემა = Economic Development. Forth Edition / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი; სამეცნ. რედ. რ. ასათიანი. - თბ., 2017. – 228 გვ.  ISBN 978-9941-13-664-3
საბჭოთა სივრცის ქვეყნებში ეკონომიკური განვითარების პრობლემის კვლევის შესახებ ლიტერატურა თითქმის არ არსებობდა. წიგნში :ეკონომიკური განვითარება“ აღიქმება ორი მიმართულებით: როგორც პროცესი და როგორც დისციპლინა, რომელიც შეისწავლის ამ პროცესებს. წიგნში დიდი ყურადღება ეთმობა ტერმინებს „ეკონომიკური განვითარება“, „რეგრესი“ და „დაქვეითება“.  წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს ეკონომიკური პროფილის ბაკალავრებისათვის.  წიგნს ერთვის ზოგიერთი საცნობარო მასალა სადაც მოცემულია მსოფლიოს ყველაზე ღარიბი და ყველაზე მდიდარი 10 ქვეყანა, აგრეთვე მსოფლიოს 10 ყველაზე დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა. წიგნს ერთვის გამოყენებული ლიტერატურა, სულ 452 სხწ. 

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

საქართველო და ევროპული სამყარო - ფილოსოფიურ-კულტურული დიალოგი :ეძღვება ანთიმოზ ივერიელის მოწამეობრივი აღსრულების 300 წლისთავს. ტ. II = Georgian and European World Philosophical-Cultural Dialogue. Dedicated to the 300th Anniversary of the Saint Anthim the Iberian’s Martyrdom. Vol. II / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; რედ. ა. ზაქარაიძე. - თბ.: უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017. – 337 გვ.  ISBN 978-9941-13-663-4 ISBN 978-9941-13-664-1
კრებული ეძღვნება XVII-XVIII საუკუნეების საქართველოსა და ევროპის ღვთისმეტყველის, განმანათლებლისა და ჰუმანისტის წმინდა ანთიმოზ ივერიელის ცხოვრებასა და შემოქმედებას. კრებული მომზადდა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ ფილოსოფიის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტისა და ანთიმოზ ივერიელის სახ. ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მიერ.  წიგნი მთლიანად მიმოიხილავს წმინდა ანთიმოზის მრავალმხრივი მემკვიდრეობის პრაქტიკულად ყველ ასპექტს რომელიც წარმოდგენილია ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა კვლევებში. წიგნში ტექსტები ქართულ და ინგლისურ ენაზეა წარმოდგენილი და ახლავს შესაბამისად რეზიუმეები. წიგნი შემდეგი თანამიმდევრობით არის გაშლილი: ცხოვრება და ღვაწლი; ღვთისმეტყველება; ფილოსოფია, განმანათლებლობა, ჰუმანიზმი; ენა, კულტურა და ევროპული ინტეგრაცია. დასკვნით ნაწილში წარმოდგენილია წმინდანის ცხოვრების ამსახველი აქამდე უცნობი ფაქტები.  წიგნს ერთვის მოკლე ცნობები ავტორთა შესახებ ქართულ და ინგლისურ ენაზე.

იხ. ვრცლად

LIBER Quarterly Special Issue To Honour Pat Manson

LIBER news - ხუთ, 15/02/2018 - 19:11

A special issue of LIBER Quarterly (LQ) was recently published to honour the notable contribution of Pat Manson over many years to the development of library and information science through her various positions in the European Commission. From the very beginnings of library projects from the early nineties, within successive framework programmes, she played a…

The post LIBER Quarterly Special Issue To Honour Pat Manson appeared first on LIBER.

Survey on library programmes and services for people who are deaf, hard of hearing and deafblind (February 10th until March 31st 2018)

IFLA - ხუთ, 15/02/2018 - 17:09
CALL FOR EXAMPLES!

The IFLA Section on Library Service to People with Special Needs (LSN) is writing Guidelines for Library Services to People Who Are Deaf, Hard of Hearing and Deafblind.

For this purpose a survey is being conducted in order to gather examples of modern day practice in the organization of library programmes and services that meet needs of people who are deaf, hard of hearing and deafblind. The need for the new guidelines emerged due to the exceptional progress in information technology and growth of social media. This provides numerous new solutions and possibilities of adjustment of library programmes, services and content for this population. In addition these guidelines will cover information needs of the deafblind community, something that is not present in the previous edition of the guidelines.

The survey is conducted internationally from February 10th until March 31st 2018. Please, send your examples to: dunjamarija.gabriel@gmail.com and dorijana.k@gmail.com

You may download the survey as a Word or PDF document.

Thank you for participating, your experience is valuable to us!

 

BASIC INFORMATION ABOUT YOUR LIBRARY:

1. Name.

2. Geographical location (country, city, address).

3. E-mail.  

4. Type of library.

LIBRARY PROGRAMMES, SERVICES, MATERIALS AND SPACE:

5. Which type of programmes and services for people who are deaf, hard of hearing and deafblind does your library organize (workshops, lectures, exhibitions, reading clubs etc.)? Please describe.  

6. Does your library offer programmes and materials adapted to different age groups of people who are deaf, hard of hearing and deafblind (children, young adults, adults and the elderly) and members of their families? If yes, what kind of programmes? Please describe. 

7. Does the library translate all its programmes to the sign language or any other possibility of adaptation of the content for people who are deaf, hard of hearing and deafblind (sign language interpreters, close vision and tactile interpreters, cued speech transliteration services etc.)? If yes, in what way? Is this provided automatically for all programmes or offered on demand?   

8. Does your library mark important dates for the community of the deaf, hard of hearing and deafblind or in any other way sensitize the community about the needs of this population (International Day of Persons with Disabilities, World Deaf Day, International Week of the Deaf, The International Helen Keller Week etc.)? If yes, in what way? Pease describe. 

9. What kind of materials does your library acquire for people who are deaf, hard of hearing and deafblind (collections on Deaf culture and the deafblind community, materials with translation to sign language, films, video recordings in sign language, audio recordings with textual explanations, audio files available in transcript, captioned video materials, well illustrated materials etc.)? Please describe. 

10. In what way does the library examine the needs of the members who are deaf, hard of hearing and deafblind when planning library programmes and services (surveys, personal contact, partnerships etc.)? Please describe. 

11. In what way is the library space for the needs of people who are deaf, hard of hearing and deafblind designed (without barriers, with visual markings, with assistive communication technology etc.)? Please describe.

EMPLOYEES AND WORK WITH THE USERS:

12. Does the library organize programmes for education of the library employees about ways to communicate and work with people who are deaf, hard of hearing and deafblind and what are the educational programmes for the librarians?  

13. In what way do the library employees communicate with people who are deaf, hard of hearing and deafblind (lipreading, sign language, email, instant messaging, video chat, hand written notes etc.)? Please describe. 

14. What assistive communication technology is used in the library (textual phone – TTY device, phones with increased volume, audio inductive loops, social media, tweet, email, chat, video calls, ask a librarian service etc.)? Please describe. 

COOPERATION:

15. In what way does the library promote library programmes and services for people who are deaf, hard of hearing and deafblind (public relations and marketing, public and social media, websites etc.)? Please describe. 

16. Does the library cooperate with other libraries, organizations and institutions for people who are deaf, hard of hearing and deafblind to acquisition of materials about the Deaf culture and the deafblind community, sensitising social community and advocating integration into the community? In what way does the library cooperate? Please describe. 

17. Do people who are deaf, hard of hearing and deafblind participate in advocating and promotion of the library programmes and services and in what way? Please describe. 

OTHER:

18. How are the library programmes for people who are deaf, hard of hearing and deafblind funded? Please state the ways and sources of financing.

19. How do you measure the outcomes of the services and what are the outcomes of your services?

20. Does the library have policies about library services to people with disabilities including people who are deaf, hard of hearing or deafblind?  If yes, please describe or provide a link to these policies.

Call for Papers - "Inclusive Library Services for Children and Young Adults"

IFLA - ხუთ, 15/02/2018 - 12:54

Library Services to People with Special Needs Section joint with Libraries for Children and Young Adults Section invite presenters from a wide range of countries to discuss how to promote inclusive library services for children and young adults, leaving no one behind, in support of the United Nations Sustainable Development Goals.
Conference date: 23 August 2018
Deadline for Submissions: 28 February 2018

Full details are available at Conference Website

Kenya open access workshop

EIFL-OA news and events - ხუთ, 15/02/2018 - 11:30

EIFL’s partner consortium in Kenya, the  Kenya Libraries and Information Services Consortium (KLISC), in collaboration with EIFL, will host a one-day workshop on open access (OA) repositories and policy formulation for high level managers in government ministries, research agencies and institutions of higher education in Kenya.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

ARL Satellite: Digital Humanities - Opportunities and Risks Connecting Libraries and Research

IFLA - ხუთ, 15/02/2018 - 09:32

The full collection of papers from the 2017 ARL Satellite meeting: Digital Humanities - Opportunities and Risks Connnecting Libraries and Research are now available online from HAL, the National Repository of France.

 

მემორანდუმი საქართველოს რაგბის კავშირთან

მემორანდუმი საქართველოს რაგბის კავშირთან

14 თებერვალს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და საქართველოს რაგბის კავშირს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

სრული ტექსტი

-- Delivered by Feed43 service

Libraries Serving Persons with Print Disabilities

EIFL-OA news and events - სამ, 13/02/2018 - 17:13

Teresa Hackett, EIFL Copyright and Libraries Programme Manager, will attend a meeting of the Standing Committee of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) Section on Libraries Serving Persons with Print Disabilities, as an observer.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

IAP Project Report: East Africa awareness workshops on libraries and the UN SDGs for policy makers and librarians, 2017

IFLA - სამ, 13/02/2018 - 11:47

IFLA supported an International Advocacy Programme project in East Africa in 2017. After completion of this regional project we asked the project team some questions and this is what they told us about the four workshops they organised.What did they learn about the role of policy makers?

What were your goals?

Our goals for the East Africa Awareness workshops were to:

 1. Raise the level of awareness on the SDGs of library workers.
 2. Increase their participation in advocacy work at national and regional levels to secure sustainable public access to information through library services and programmes so that libraries can be included on the development agendas.
How did you plan to make this happen?

We planned to implement four regional workshops focusing the three regions of Uganda of Western, Northern and Eastern regions and the East Africa region which included the participants from central region of Uganda, Rwanda, Kenya and Tanzania over a period of five months from August – December, 2017.

Our target participants included the: public librarians, community librarians, academic librarians, policy makers and specialised librarians.

How did it work?

The project team held pre-workshop meetings with the Association Executive to discuss the programme and the key persons/librarians to be invited for the workshop.  Invitations were sent both on email and physical address and follow up phone calls were made to ensure the availability of the participants for the workshop.

During the training sessions, the trainers used a combination of IFLA's PowerPoint presentations, case study and discussion/participatory approaches to deliver and share information and experiences. Soft copies of the slides for the modules presented were provided to the participants at the end of the training. The training adopted an interactive and participatory approach that aimed at involving the participants’ interest in learning as much as possible.

Question and answer sessions were used throughout the training period to create an interactive environment. Flip charts were used when making illustrations and/or highlighting discussion points. In addition, participants were issued with an information kit which included the handouts about the programme to enable them make references.

Through the mixed training methods, participants were able to interact and share work experiences with their colleagues and the trainers.

How did you use communications during the project?

Communication is a vital element of any well-managed project. During the project, a number of communication channels were used for its promotion which included: listservs emails, social media, SMS messaging and phone calls.

The workshop events were also broadcast on the Uganda Broadcasting Television (UBC) - the National Television Broadcaster to a wider public domain. In addition a TV talk show was conducted to raise awareness about the role libraries can play in implementing and achieving the SDGs and UN 2030 Agenda.

What did you learn in the process?

The project team realised that they needed to involve as many policy makers as possible for them to appreciate the role libraries play in implementing the SDGs in their regions. The librarians need to work with the community, technical people, and policy makers if their roles were to be appreciated in the achievement of SDGs. In addition, to continue advocating for libraries inclusion in the SDGs activities/events. Advocacy is very new to the library sector because it is not included in the LIS curricula in the country and there have never been such opportunities to acquire such knowledge and skills.

What are your next steps?

From the discussions and evaluation made, the participants generated a number of which included:

 1. Establish a WhatsApp group for members to share their stories with the rest of the participants;
 2. Collaborate with government institutions that are directly involved with the implementation of the SDGs;
 3. Follow up and document any accomplishments made by the participants;
 4. To train library leaders across sub Saharan Africa where there has been no IAP activities in collecting data that matter to policy makers/action officers.

Call for Papers: Collaboration in LIS education in developing countries using social media

IFLA - სამ, 13/02/2018 - 05:05

IFLA LIS Education in Developing Countries Special Interest Group invites you to submit a proposal for papers to be presented at its 2-hour open session at the 84th IFLA World Library and Information Congress to be held in Kuala Lumpur, Malaysia, 24-30 August 2018.

The session theme is "collaboration in LIS education in developing countries using social media"

Important dates: 
 • 18 March 2018: Submission of Papers
 • 31 March 2018: Notification to authors
 • 31 May 2018: Submission of full text

See the full call for papers on the IFLA WLIC 2018 Website

European educators ask for a better copyright

EIFL-OA news and events - ორშ, 12/02/2018 - 17:14

EIFL joins 53 organizations representing teachers, students, vocational trainers, researchers, scientists, librarians, archivists and museum professionals calling on European legislators for a copyright framework that properly facilitates modern, innovative education in Europe.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

BSLA Project Report: Spain 2017

IFLA - ორშ, 12/02/2018 - 11:43
Strengthening professional associations and chartered institutes in Spain through the IFLA BSLA and FESABID

IFLA supported a new Building Strong Library Associations (BSLA) project in Spain in 2017.  After completion of the project we had some questions for the project team and this is what they told us!

Get inspired by the path of FESABID took in getting input for a new Strategic Plan!

What were your goals?

Our goals were to:

 1. Widen the vision of information professionals by bringing together–through work and common objectives–workers from the public and private sectors in both public administration and companies;
 2. Define strategic lines of joint work, both at national and regional level;
 3. Create proposals for action, in order to achieve recognition from the entire sector and to contribute to that single, global and strong voice;
 4. Provide a bases for the preparation of the strategic plan of FESABID 2018-2022.
How did you plan to make this happen?

In May 2015, the Spanish Federation of Societies of Archivists, Librarians, Documentalists and Museologists (FESABID), organised the first workshop for professional Associations/Chartered Institutes that are members of FESABID, under the title "F3 - Formación (training), fortalecimiento (strengthening), FESABID" - and based on the BSLA (Building Strong Library Associations) methodology. This workshop brought to life the line of associative strengthening included in FESABID's 2015-2017 Strategic Plan and was the start of collaborative work focused on achieving better visibility, recognition and commitment from and to our professionals.

Ather all this actions achieved, we consider it was necessary to continue working in this way with information professionals, specifically with the Associations members of FESABID and companies of the sector. The BSLA programme has enabled us to carry it out.

How did it work?

The project has been very effective.

Some of the issues considered most relevant and currently of greatest interest include: strategic lines of joint work, both at national and regional level; the analysis of how information is consumed; public policies of access to information and digital transformation; training, the new competences of our professionals and the defence of the profession.  During past six months, the professional Associations and Chartered Institutes, who are FESABID members, have been working alongside the Cluster on these issues.

How did you use communications during the project?

We utiised our standard channels of communication within FESABID Association members and FESABID Cluster members, inlcuding email and Google Docs to share documents.

What did you learn in the process?
 1. The need to talk straight about the common problems faced and to solve them;
 2. Problems are minor when they are shared;
 3. Listening to the members of the associations enrich and keep our finger on the pulse of the profession. The active participation of people who are not linked to association boards broadens the vision of both the associative and professional world;
 4. The effort of reserving a time and a space for reflection extends the commitment level of the people involved.
What are your next steps?

Work in the following lines:

 • ADVOCACY / LOBBY = AWARENESS.
  FESABID must widen its actions of awareness and therefore articulate an infrastructure and means of action (much wider than the members of the Management Board and FESABID's Management team) at all levels (national, regional, provincial, etc). These actions would both enhance the lines of action put forward as well as help assure their alignment with the actions set out by the federations of which they are members and in which they participate (IFLA/EBLIDA).
 • SECTOR FESABID has two aspects to work on in order to represent the ENTIRE sector. These are:
  • Resume the union/integration with the Spanish Federation of Associations of Archivists, Librarians, Archaeologists, Museologists and Documentalists (ANABAD)
  • Reconsider its relationship with the third leg of the sector: universities (which could be represented by RUID)
 • NEW WAYS OF WORKING between FESABID and its members.

Out of everything put forward in the two BSLA-F3 sessions, and of the proposals formulated, the need for Associations/Chartered Institutes to work in a coordinated way and with common objectives (regardless of their individual work as an association/chartered institute) is apparent.

This coordination would result in a twofold channel. That is to say, associations would have the national voice in their region or autonomous community, but they would also provide the national vision thanks to their work and autonomic experience.

Call for Papers: "Libraries as Drivers for Open Access"

IFLA - პარ, 09/02/2018 - 23:08

The Science and Technology Libraries Section, together with the Serials and Other Continuing Resources Section invite applications for papers to be presented at the IFLA World Library and Information Congress in Kuala Lumpur, Malaysia from 24-30 August 2018. 

Theme: Libraries as Drivers for Open Access

This call is to invite librarians and library staff to share how their libraries are implementing OA mandates, monitoring Open Access resources, transitioning from traditional subscription-based models to OA, recognizing the opportunities and risks of Open Access and more.

Deadline for Submissions: 8 March 2018

Submit to: patrick.danowski@ist.ac.at

Full details are available at the conference website.

Congratulations to six African scholarship winners

EIFL-OA news and events - პარ, 09/02/2018 - 19:03

Congratulations to six young African public library innovators who have won scholarships to take part in the Third African Public Libraries Summit in Durban, South Africa. The summit will be attended by public library leadership and librarians, government officials and information stakeholders from across the African continent.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა
ინფოარხების ცნობების შეკრება