ამბების აგრეგატორი

Call for Papers – Open Sessions Local History and Genealogy Section with the Asia and Oceania Section and the Library History Special Interest Group

IFLA - პარ, 22/02/2019 - 16:13

Theme: "Local History Collections, Genealogy, and Oral History as Critical Information Services in Libraries"

While libraries have the important, traditional function of providing published materials to their communities, which include materials to promote reading and literacy, they are also paying more attention to materials that are homegrown and local. These “local collections” include genealogy and local history materials that were gathered throughout the history of the  community. They also include materials that emerged as people document and preserve their stories, such as through oral history

We are seeking proposals for papers and presentations that describe cases in which libraries build their local history and genealogy collections and used various tools and methods, such as the method of oral history. We also welcome theoretical, legal, ethical, social, political, and cultural perspectives of developing and maintaining local history, genealogy, and oral history collections.

Topics covered could include:

 • Methods and tools for documenting a community’s story and history
 • The application and implementation of new technology (social media technology, advanced documentary technology, etc.) in the building of local history and genealogy collections
 • Legal, ethical, political, social, and/or cultural concerns in developing local history and genealogy collections
 • Whose history is being preserved? Are the history of others being left out?
 • Collaborative work among historical and genealogical groups

Submission Guidelines

 • Important Dates
 • Deadline submission of abstract: March 31st 2019
 • Deadline notification to authors: April 30th 2019
 • Deadline submission of full text: May 31st 2019

 

Abstracts of papers and presentations that are 20-30 minutes in length are to be submitted to:

Cecilia Lizama Salvatore, Local History and Genealogy Section, Secretary

Email: csalvatore@dom.edu

Abstracts should include name and affiliation of proposer, a precis of the proposed paper, and confirmation that if selected the speaker will be able to attend the IFLA WLIC 2019 in Athens. If more than one proposer, at least one of the proposers must attend and deliver the paper in Athens.

Please note:

Abstracts should only be submitted with the understanding that the expenses of attending the conference will be the responsibility of the author(s)/presenter(s) of accepted papers.

All papers that are presented at the WLIC 2019 will be made available online via the IFLA Library under the Creative Commons Attribution 4.0 license.

Authors of accepted papers must complete the IFLA Authors’ Permission Form.

All expenses, including registration for the conference, travel, accommodation etc., are the responsibility of the authors/presenters. No financial support can be provided by IFLA, but a special invitation letter can be issued to author(s)/presenter(s) of accepted papers.

Make your Vote Count!

IFLA - პარ, 22/02/2019 - 05:08

Voting for members of the IFLA Public Libraries Standing Committee for the 2019-2023 term is now open. Financial members of the Public Libraries Section  are eligible to vote and the ballot papers have been posted out by IFLA Headquarters. Voting closes on 29 March 2019.

We are excited to announce that  18 people have nominated to be members of our Standing Committee. Sadly we only have 9 vacancies.

To help you make an informed decision we asked each of the nominees to tell us a little about themselves and why they are standing for election. We have posted these on our Blog and on Facebook

So take the time to read about our candidates and make an informed decision. Make your vote count!

UC San Diego Library Receives Mellon Grant for Joint Project

DSpace news - ხუთ, 21/02/2019 - 18:22

To address improving communication and exchange of data between local and national digital preservation repositories UC Dan Diego has been awarded a one-year Mellon grant to collaborate with UC Santa Barbara, Emory University, Northwestern University and DuraSpace to design tools that will enable libraries and archives to seamlessly deposit content into distributed digital preservation systems (DDPs), update that content over time and reliably restore content if needed. Read  the news story here.

The post UC San Diego Library Receives Mellon Grant for Joint Project appeared first on Duraspace.org.

International Mother Language Day

IFLA - ხუთ, 21/02/2019 - 16:55

Preserving and celebrating languages is a core part of wider efforts to safeguard and develop our tangible and intangible heritage. On 21 February we celebrate International Mother Language Day, a celebration of all the languages around the world.

International Mother Language Day was first celebrated in 2000, following an initiative by Bangladesh and a decision of the 1999 UNESCO General Conference and has been observed throughout the world since 2000. The day does not only serve to promote the preservation of mother tongues, but serves to encourage linguistic diversity, multilingual education and to develop fuller awareness of linguistic and cultural traditions throughout the world.

This is a challenge. At least 43% of the estimated 6000 languages spoken in the world are endangered, and every two weeks a language disappears taking with it an entire cultural and intellectual heritage. Libraries around the world are preserving and promoting languages knowing that celebrating them is a key ingredient of diverse and cohesive societies.

The Language Border

It is often the case that someone’s mother tongue is not the dominant language of the country or region in which they speak. This can pose challenges through life, from greater difficulties at school to problems in finding work or interacting with government later in life.

Not being able to use, or access knowledge and information in your mother tongue, can limit the development of the personality and indeed of intellectual freedom. This is where libraries can come in.

The case of the Danish minority in Southern Schleswig is a good example. The question of whether the people living in the area are Danish or German nation has been fluid since the first national conflicts in the region.

From year 800-1920 the international border between Southern Schleswig, Germany and North Schleswig, Denmark was moved several times, which resulted in many conflicts, especially conflicts of languages, with this being the main means used to distinguish a German Schleswigian from a Dane. In Southern Schleswig in particular, there was divide between the everyday Danish language, and the church and school language, which was German.

In 1920 the result of a referendum saw Northern Schleswig officially reunited with Denmark, while Southern Schleswig remained a part of Germany. Nonetheless, this still left minority groups on both sides of the border, with a mother language different from the majority of their nation.

In 1955 the Copenhagen-Bonn Declaration was signed, establishing the rights of the Danish and German minorities to practice their religious, cultural and professional connections in and with, respectively, Denmark and Germany. The minority groups were also granted the right to establish their own kindergartens, schools and libraries, being able to learn in their mother tongue.  

 

The Danish Central Library for Southern Schleswig

Today there are around 50 000 people in the Danish minority in Southern Schleswig, of which between 10 000 and 20 000 have Danish as their mother tongue, and around 9 000 use Danish in their everyday lives. 

The Danish Library for Southern Schleswig functions as a hub for the Danish minorities. It is more than just a library, it is also a major regional collection of more than 50.000 books covering every conceivable theme about the area, its countryside, its flora and fauna, and its people and their customs, culture, traditions and language.

The library provides not only access to literature in the mother language, but also organises events such as movie nights for both children and adults, language courses, readings and debating clubs – all in Danish. Two book bus managed by the library drives frequently around the region, making sure that everybody has access to books in their mother tongue.

The library does not just collect books, but also helps produce them. In 2018, it coordinated the publication of three Southern Schleswig children books with stories in Danish about what it means to be Danish outside of Denmark, and what it means to be both German and Danish. In particular, they focused what it means to be in a minority group speaking a different language than the majority, underlining the merits of cooperation and co-existence.

These publications are great examples of how the library contributes not only to preserving the language, but also to promoting minority languages to inspire solidarity based on understanding, tolerance and dialogue.

 

EOSCpilot & LIBER Webinar: Ethical Issues & Skills in the European Open Science Cloud

LIBER news - ხუთ, 21/02/2019 - 10:34

The implications of ethics and private/sensitive data are often underappreciated and misunderstood. At the same time, the European Open Science Cloud requires both researchers and service providers to have a high degree of awareness and competence on these topics. Policies covering ethical issues should not be an add-on but a key element of research practice…

The post EOSCpilot & LIBER Webinar: Ethical Issues & Skills in the European Open Science Cloud appeared first on LIBER.

Call for Papers: LIS Education in Developing Countries: Challenges and Trends

IFLA - ოთხ, 20/02/2019 - 21:11

IFLA LIS Education in Developing Countries Special Interest Group invites you to submit a proposal for papers to be presented at its 2-hour open session at the 85th IFLA World Library and Information Congress to be held in Athens, Greece, 24-30 August 2019.

The session theme is "LIS Education in Developing Countries: Challenges and Trends"

Important dates: 
 • 24 March 2019: Submission of abstracts
 • 31 March 2019: Notification to authors
 • 31 May 2019: Submission of full text

​More information coming soon!

Call for Papers: LIS Education in Developing Countries: Challenges and Trends

IFLA - ოთხ, 20/02/2019 - 21:11

IFLA LIS Education in Developing Countries Special Interest Group invites you to submit a proposal for papers to be presented at its 2-hour open session at the 85th IFLA World Library and Information Congress to be held in Athens, Greece, 24-30 August 2019.

The session theme is "LIS Education in Developing Countries: Challenges and Trends"

Important dates: 
 • 24 March 2019: Submission of abstracts
 • 31 March 2019: Notification to authors
 • 31 May 2019: Submission of full text

​More information coming soon!

The value of regional user Groups for a global community: Collaboration Update from Concytec and the Peruvian DSpace User Group

DSpace news - ოთხ, 20/02/2019 - 20:40

The Peruvian Council of Science, Technology and Technological Innovation (Concytec) has been collaborating closely with DuraSpace to advance and promote Open Access to scholarly publications in Peru.

After the successful completion of the first DSpace & DSpace-CRIS Workshop held in July 2018–probably the most attended DSpace workshop to date–and the incorporation of Concytec as a platinum member of DuraSpace in September, this joint effort has given birth to the Peruvian DSpace User Group, a vibrant community of research managers, librarians and IT staff from different institutions all around the country, working in support of scholarly communication. Following the membership, Concytec now is in the Leadership Group of DSpace, representing the needs, ideas and visions of the Peruvian community at the governance level.

Since the beginning of the National Network of Open Access Repositories in 2013, Concytec recommended DSpace as the software platform to support the now more than 160 institutional repositories integrated into the network. In order to have accurate records reflecting Peruvian users, Concytec lead the initiative that supported the update of the DuraSpace registry. Over 120 DSpace Peruvian installations were added and 43 existing ones were updated. To date, the registry reports a total of 171 instances of DSpace in Peru.

To promote the exchange of information and experiences in the community, the User Group has set a wiki page, a dedicated slack channel, a mailing list, and is already organizing both virtual and in-person meetings.

The introductory event of the community was a webinar held on December 4, 2018. More than one hundred participants attended a presentation given by Erin Tripp, Executive Director of DuraSpace, and César Olivares, Sub Director of Management of Information and Knowledge of Concytec, who shared with them the vision pursued by the group as well as the communication and collaboration channels. In the same event, the group attended a presentation from a renowned Peruvian librarian, Libio Huaroto from Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, who elaborated on the best practices in the use of persistent identifiers in institutional repositories.

On January 2, 2019, Joan Caparrós, from CSUC (Spain), was invited to present a second webinar of the group, about the technical details for the implementation of the handle service in DSpace. Webinar recordings and presentation slides for all events are available at the wiki page of the group.

In the meantime, a lot of chat and community support has been going on in the slack channel, which has become one of the most active ones in the Spanish language. Satisfaction surveys have been conducted and are being used to gather the needs of the community members and plan for the next activities and collaboration initiatives.

It is also noteworthy that the slack channel has enabled different collaboration opportunities with the fellow Brazilian DSpace User Group, with some users sharing in both communities.

On February 22, 2019 a third webinar is scheduled about the implementation of DSpace in cloud services, by Luis Maguiña, Technologies Coordination at the Pontificia Universidad Católica del Perú.  We welcome the community to attend this event. Pre-registration is required and is available here.  Please note if the session fills up a recording will be made available on the wiki page.

The post The value of regional user Groups for a global community: Collaboration Update from Concytec and the Peruvian DSpace User Group appeared first on Duraspace.org.

Extended deadline: Call for papers - Management and Marketing Section in collaboration with Samos Public Library

IFLA - ოთხ, 20/02/2019 - 15:40

The Management and Marketing Section of IFLA, in collaboration with Samos Public Library, are organizing a satellite meeting in Pythagoreion, Samos, Greece 22 – 23 August 2019.

The Conference will explore and discuss management and communication skills libraries and other cultural institutions need to recruit a new generation of employees and new markets. How can the next generation of library employees and customers best hear us via optimal media and strategies? Do we have the right communication skills? Or what additional skills may all employees need to better serve the new generation?

The event will precede the annual World Library and Information Congress: 85th IFLA General Conference and Assembly in Athens 24 – 30 August (IFLA WLIC 2019)

Submit your paper before 1 March ruth.ornholt@hfk.no

Speakers will be notified 15 March.

Read the complete call here: https://2019.ifla.org/cfp-calls/management-and-marketing-section/

You will find more information on the satellite meeting here: samossatellitemeeting.org

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

Eid, Michael. Statistik und Forschungsmethoden : 5 / M. Eid, M.Gollwitzer, M. Schmitt – Weinheim, Basel : Beltz, 2017. –1089 p.  ISBN : 978-3-621-28201-7
ანოტაცია იხილეთ ლინკზე 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

Lindsay, Kenneth W. Neurology and Neurosurgery Illustrated : Fifth Edition / K. W. Lindsay, Ian Bone, Geraint Fuller. – Edinburgh : Churchill Livingstone, 2011. – 600 p. ISBN : 978-0-443-06957-4
წინამდებარე  წიგნში  განხილულია  ცენტრალური და პერიფერიული ნერვიული სისტემები. მათი კლინიკური სურათი, ანატომიური კონცეფციები და დიაგნოსტიკური მიდგომები. ასევე, ნევროლოგიური დაავადებები და მათი მართვის გზები. პაციენტების ნევროლოგიურ და ნეიროქირურგიულ მკურნალობასთან დაკავშირებული მიდგომები. ნაშრომი გამდიდრებულია ილუსტრაციებით.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

Jackson, Ronald S. Wine Science: Principles and Applications (Food Science and Technology) – London: ELSEVIER, 2014. – 960 p. ISBN-13: 978-0123814685 ISBN-10: 0123814685

წიგნი ღვინის მეცნიერების შესახებ მოიცავს სამ ნაწილს: ყურძნის კულტურას, ღვინის წარმოებას და შეფასების კრიტერიუმებს. მასში განხილულია ყურძნის ანატომია, ფიზიოლოგია და ევოლუცია, ღვინის გეოგრაფია, ღვინო და ჯანმრთელობა და საკვებისა და ღვინის კომბინაციების სამეცნიერო საფუძველი. იგი ასევე მოიცავს ისეთ თემებს, რომლებიც არ მოიპოვება სხვა ენოლოგიურ თუ მევენახეობრივ ტექსტში. მათ შორის წარმოდგენილი დეტალები კორპისა და მუხის შესახებ, სპეციალიზებული ღვინის მიღების პროცედურები და აგრეთვე ისტორიული ფაქტორები ამ პროცედურების წარმოშობისა. 

ვრცლად იხ. ლინკი: https://www.amazon.com/Wine-Science-Principles-Applications-Technology/dp/0123814685

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

Jackson, Ronald S. Wine Science: Principles and Applications (Food Science and Technology) – London: ELSEVIER, 2014. – 960 p. ISBN-13: 978-0123814685 ISBN-10: 0123814685

წიგნი ღვინის მეცნიერების შესახებ მოიცავს სამ ნაწილს: ყურძნის კულტურას, ღვინის წარმოებას და შეფასების კრიტერიუმებს. მასში განხილულია ყურძნის ანატომია, ფიზიოლოგია და ევოლუცია, ღვინის გეოგრაფია, ღვინო და ჯანმრთელობა და საკვებისა და ღვინის კომბინაციების სამეცნიერო საფუძველი. იგი ასევე მოიცავს ისეთ თემებს, რომლებიც არ მოიპოვება სხვა ენოლოგიურ თუ მევენახეობრივ ტექსტში. მათ შორის წარმოდგენილი დეტალები კორპისა და მუხის შესახებ, სპეციალიზებული ღვინის მიღების პროცედურები და აგრეთვე ისტორიული ფაქტორები ამ პროცედურების წარმოშობისა. 

ვრცლად იხ. ლინკი: https://www.amazon.com/Wine-Science-Principles-Applications-Technology/dp/0123814685

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

White, Robert E. Soils for Fine Wines. – New York: Oxford University Press, 2003. – 279 p.

ISBN 978-0195141023

სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ღვინის კულტურა განსაკუთრებით განვითარდა ისეთ ქვეყნებში როგორიცაა ავსტრალია, ახალი ზელანდია, ამერიკა, ჩილე და სამხრეთი აფრიკა. ამ ქვეყნებში ხარისხიანი ღვინოების წარმოების დინამიური განვითარება დიდ მეწარმეობასა და საინჟინრო მაღალტექნოლოგიაში ინვესტიციებს დაბანდებას ეფუძნებოდა. ეს კი ღვინის ქარხანებს საშუალებას აძლევდა წარმოედგინათ კარგი ღვინოები. 

ვრცლად იხ. ლინკი: https://www.amazon.com/Soils-Fine-Wines-Robert-White/dp/0195141024

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

White, Robert E. Soils for Fine Wines. – New York: Oxford University Press, 2003. – 279 p.

ISBN 978-0195141023

სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ღვინის კულტურა განსაკუთრებით განვითარდა ისეთ ქვეყნებში როგორიცაა ავსტრალია, ახალი ზელანდია, ამერიკა, ჩილე და სამხრეთი აფრიკა. ამ ქვეყნებში ხარისხიანი ღვინოების წარმოების დინამიური განვითარება დიდ მეწარმეობასა და საინჟინრო მაღალტექნოლოგიაში ინვესტიციებს დაბანდებას ეფუძნებოდა. ეს კი ღვინის ქარხანებს საშუალებას აძლევდა წარმოედგინათ კარგი ღვინოები. 

ვრცლად იხ. ლინკი: https://www.amazon.com/Soils-Fine-Wines-Robert-White/dp/0195141024

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში


Улумбеков, Э. Г.  Гистология, Эмбриология, Цитология : Учебник. 4-е издание /  Э. Г. Улумбеков, Н. В. Бойчук, Р. Р. Исламов, Ю. А. Челышев; Ред. :  Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 928 c. : C илл.  ISBN : 978-5-9704-3782-7
სახელმძღვანელო  წარმოადგენს ფუნდამენტურ ნაშრომს ჰისტოლოგიის, ემბრიოლოგიისა და ციტოლოგიის საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის. განსაკუთრებით, სამედიცინო დარგის სტუდენტებისთვის. წიგნის მეოთხე გამოცემა შედგება 16 ძირითადი თავისაგან, რომელშიც განხილულია დისციპლინის ძირითადი კონცეფციები და კლინიკური დეტალები მათ შესახებ.  სახელმძღვანელო გამდიდრებულია 400-ზე მეტი თემატური ილუსტრაციით. ახლავს ტესტური დავალებები და კითხვები, რომლებიც ხელმისაწვდომია წიგნში მითითებული ელექტრონული ბმულის საშუალებით. იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

Germann, William  J. Principles of Human Physiology : Second  Edition  /  W. J. Germann, C. L. Stanfield; Ed. Serina  Beauparlant. –  San Francisco : Benjamin Cummings, 2005. – XXXIV, 835 p.  ISBN : 978-0-805-35691-5 ISBN : 0-8053-5691-6
წინამდებარე წიგნი მკითხველს ადამიანის ფიზიოლოგიის შესწავლის საშუალებას აძლევს. ეხმარება ბიოლოგიის, ქიმიის, ფიზიკის და სხვა მომიჯნავე დარგის სტუდენტებს ცოდნის გაღრმავებაში. სახელმძღვანელოს მეორე გამოცემა 24 თავისგან შედგება. იხილეთ ვრცლად

იხ. ვრცლად

Open Session: Library Associations in Cross-Border Actions

IFLA - ორშ, 18/02/2019 - 11:58

World Library and Information Congress in Athens August 2019 awaits! MLAS open session proposal is titled Library Associations in cross border actions. We hope this theme will inspire many discussions and future collaborations. Looking forward to meeting you in Athens! 

The commitment of national library associations does not end at their borders. Many library associations work together bilaterally, organise conferences together or carry out international projects, in which the library associations take over the coordination. The exchange and cooperation are manifold and include partners in all geographical directions. What is the added value of joint association work beyond one's own borders? To what extent can it be guaranteed that both associations benefit from the cooperation?

Short presentations of individual examples from all over the world will be used to present the broad range of possibilities for cooperation. Subsequently, various projects such as statistical data collection, cross-border conferences, promotion of inclusion and other possibilities will be jointly worked on.

This open session will be organized without an open call for papers. It will consist of different lightning presentations, a panel discussion and time to exchange and contribute ourselves! We hope to see you there!  

Satellite Meeting: “Leadership roles in international librarianship: how can information professionals from Africa, Asia & Oceania, Latin America & Caribe be part of it?”

Please note that the IFLA Division V. (Regions) which includes MLAS and regional sections of Africa – Asia & Oceania – Latin America & Caribbean jointly organize a satellite meeting as a pre-conference of 85th World Library and Information Congress, in the beautiful and historical Bibliotheca Alexandria, Alexandria, Egypt on August 20-21, 2019.

Please see more information about the Satellite Meeting “Leadership roles in international librarianship: how can information professionals from Africa, Asia & Oceania, Latin America & Caribe be part of it?” 

Open Session: Library Associations in Cross-Border Actions

IFLA - ორშ, 18/02/2019 - 11:53

The commitment of national library associations does not end at their borders. Many library associations work together bilaterally, organise conferences together or carry out international projects, in which the library associations take over the coordination. The exchange and cooperation are manifold and include partners in all geographical directions. What is the added value of joint association work beyond one's own borders? To what extent can it be guaranteed that both associations benefit from the cooperation?

Short presentations of individual examples from all over the world will be used to present the broad range of possibilities for cooperation. Subsequently, various projects such as statistical data collection, cross-border conferences, promotion of inclusion and other possibilities will be jointly worked on.

This open session will be organized without an open call for papers. It will consist of different lightning presentations, a panel discussion and time to exchange and contribute ourselves! We hope to see you there!  

Libraries Help Local Government Deliver Rights and Development: IFLA Submission to Human Rights Council

IFLA - შაბ, 16/02/2019 - 18:50

​​Through providing access to information and skills in a welcoming environment, as well as working as a platform for partnerships, libraries can make a reality of human rights and sustainable development. IFLA has underlined what can be done in a submission to the Human Rights Council.  

The United Nations Human Rights Council has an important role in gathering evidence and making recommendations on how rights can be guaranteed.

Both through focusing on specific rights - including the right of freedom of expression for example - and on specific actors, it produces valuable ideas.

In this context, and following a Resolution of the United Nations Human Rights Council (39/7), the Office of the High Commissioner for Human Rights has called for evidence on means by which local governments can promote human rights and sustainable development.

Given libraries' unique role in local communities, either as part of, or in partnership with, local government, IFLA has taken the opportunity to share examples of how our institutions can help achieve progress.

IFLA's submission highlights not only how libraries can raise awareness of human rights and the United Nations' Sustainable Development Agenda, but also of how they can help achieve these goals at a local level.

In short, libraries offer an excellent means for local governments to deliver.

IFLA looks forward to the report that the Office of the High Commissioner for Human Rights will prepare on this topic. 

Read IFLA’s submission.

ინფოარხების ცნობების შეკრება