ამბების აგრეგატორი

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

როგავა, ზვიად. საგადასახადო სამართალი : დამხმარე სახელმძღვანელო = Tax Law. წგ. III / რედ. მ. კოპალეიშვილი. - თბ.: იურისტების სამყარო, 2017. – 438 გვ. 

ISBN 978-9941-9512-3-7
სახელმძღვანელოში განხილულია საქართველოში მოქმედი საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადების გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი, გაანალიზებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ინსტრუქციები, აგრეთვე საქართველოს შემოსავლების სამსახურის ინსტრუქციული და მეთოდური მასალა, მითითებები და კომენტარები. თითოეულ გადასახადზე განხილულია მისი ელემენტები და ძირითადი ნორმატიული აქტები.  წინამდებარე სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი კომპეტენტური ორგანოების მიერ შემუშავებული კონკრეტული სიტუაციური მაგალითები და გრაფიკული ჩანაწერები, უფრო კომპაქტურად გადმოგვცემს საქართველოში მოქმედ მთელ რიგ კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს და ამავდროულად აადვილებს სასწავლო კურსის შესწავლას.  წიგნის ძირითადი ნაწილი აერთიანებს შემდეგ სტრუქტურულ ერთეულებს:

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

შენგელია, რომან. საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი / რ. შენგელია, ე. შენგელია; რედ.: ჯ. ხეცურიანი, ლ. ჭანტურია. - თბ.: მერიდიანი, 2017. – 496 გვ. 

ISBN 978-9941-25-121-4 ISBN 978-9941-25-314-0
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალის საკითხების გაერთიანება მათ შორის არსებული შინაარსობრივი და ლოგიკური კავშირითაცაა განპირობებული.  საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი სამოქალაქო სამართლის, როგორც დამოუკიდებელი დარგის შემადგენელი ნაწილია.  სამოქალაქო კანონმდებლობში უკანასკნელ პერიოდში შეტანილმა არსებითი ხასიათის ცვლილებებმა და შესაბამისი ლიტერატურის იშვიათობამ დღის წესრიგში დააყენა საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართლის ახალი სასწავლო წიგნის შექმნის აუცილებლობა. მიმდინარე ნაშრომში განხილულია ოჯახთან და მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული თითქმის ყველა სამართლებრივი საკითხი. წიგნს ახლავს დანართები:

იხ. ვრცლად

WLIC 2018 Call for Papers: Health and Biosciences Libraries Section

IFLA - ოთხ, 06/12/2017 - 00:49

Theme: Health Information: Targeting, Connecting and Transforming Lives

Kuala Lumpur, Malaysia

August 24-30, 2018

Library outreach, in all its forms, requires that the librarians leave their own traditional space, and enter someone else's space. For health librarians wishing to connect with traditionally underserved and hard-to-reach populations, this requires not only learning about and appreciating the cultural differences that may distinguish those populations from the librarian, but also about the many health disparities that are likely to exist

 

The IFLA Health and Biosciences Libraries Section plans to contribute to the 2018 WLIC theme of "Transform Libraries, Transform Societies" by exploring this domain to highlight how health libraries are playing a role in transforming societies. We shall showcase examples of health librarians reaching out to traditionally underserved communities through their work. Within this theme, we also wish to explore and demonstrate alternative ways of measuring impact beyond traditional scholarly metrics.

Friday February 16, 2018:    Deadline for submission of abstracts

 

See the full call for papers<https://2018.ifla.org/cfp-calls/health-and-biosciences-libraries-section> on the IFLA WLIC 2018 website.

Internet Governance Forum 2017

EIFL-OA news and events - სამ, 05/12/2017 - 13:10

EIFL Public Library Innovation Programme (EIFL-PLIP) Advisor for Initiatives for Africa, Janet Sawaya, will attend the Internet Governance Forum (IGF) 2017. The theme of the IGF this year is ‘Shape Your Digital Future!’.  

The IGF is a multistakeholder space that brings together stakeholders from government, industry and civil society to discuss public policy issues relating to the internet.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

Professional Committee meeting agenda for 11 December 2017

IFLA - ორშ, 04/12/2017 - 19:29

This is the draft agenda for the Professional Committee meeting due to take place on Monday 11th December 2017, 09:30 – 16:30, Room I5.200 - Koopman, IFLA Headquarters, KB Building, The Hague, The Netherlands.

It is proposed that the meeting is closed for items as indicated [closed] according to Rule 7.6.

Welcome and Apologies

1. General Business

1.1 Approval of Agenda
1.2 Minutes of previous meeting 18 August 2017
1.3 Actions from previous meetings

2. Professional Programme Development Plan: approval & implementation

2.1 Issues raised by the Professional Units
2.2 Professional Programme Development Plan: final version

2.3 Professional Programme Development Plan: implementation
2.3.1 Objective 1: improve the quality and impact of work
2.3.1.1 Unit Action Plans            
2.3.1.2 SIG and Section reviews [closed]
2.3.1.3 Project funding [closed]
2.3.1.4 WLIC 2018 programme proposals
2.3.1.5 WLIC programme structure review
2.3.1.6 Issues relating to Unit or Division activities
2.3.1.7 IFLA Survey on Preservation and Conservation
2.3.1.8 Publication of Unit activities

2.3.2 Objective 2: Strengthen communications between all stakeholders
2.3.2.1 WLIC 2018 Professional Committee Programme to support Units
2.3.2.2 Mapping of the Units’ activities
2.3.2.3 Unit Annual Reports

2.3.3 Objective 3: Support full engagement of committee members and develop leadership
2.3.3.1 Roles and procedures within the Unit Standing Committees
2.3.3.2 Coaching programme
2.3.3.3 IFLA Awards nominations [closed]           

3. Business matters

3.1 PC Funds 2017, 3rd Quarter report [closed]
3.2 Draft PC Funds 2018 [closed]
3.2.1 Guidelines on remuneration and reimbursement
3.3 IFLA publishing activities report
3.4 Business arising from Units’ Action Plans

4. Procedural matters

4.1 Procedural matters recommended for approval
4.2 SIG Proposals [closed]
4.3 Endorsement of publications
4.4 New professional award
4.5 Standards Review Groups – review report implementation plan

5. Any other business

6. Dates of next meetings

Next Governing Board meetings: 22 – 24 March 2018, Barcelona, Spain. Precise date and location to be confirmed.

6th African Internet Governance Forum

EIFL-OA news and events - ორშ, 04/12/2017 - 10:27

The Dynamic Coalition on Public Access in Libraries (DC-PAL) is organizing a session on the critical role of public libraries in Africa in providing public internet access during the 6th African Internet Governance Forum (AfIGF). EIFL is a co-founder of the DC-PAL.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

The Last Mile: IFLA Launches Work to Help All Libraries Deliver on the Marrakesh Treaty

IFLA - კვი, 03/12/2017 - 21:11

When they signed the Marrakesh Treaty in 2013, the Member States of the World Intellectual Property Organisation committed to removing legal barriers to access to books for people with print disabilities. They opened the way to dealing with a key cause of the book famine – the fact that barely 7% of published books were available in suitable formats.

 

When the Treaty entered into force last year, this commitment became a reality for those countries that had ratified the WIPO Treaty, and passed the relevant legislation and regulation. Since then, more and more governments have created the necessary exceptions to copyright to deliver the promise of the Treaty, by making and sharing – including across borders – accessible format works.

 

Many countries have specialised, professional libraries for people with print disabilities. They have been crucial in ensuring the access that already exists. However, the legal changes introduced following the Marrakesh Treaty will only have their full effect if as many libraries as possible can make use of its provisions. As the Convention on the Rights of Persons with Disabilities sets out, people with, and without, print disabilities should be enabled to use the same services.

 

In order to help libraries benefit from the changes made in law, IFLA is working with librarians to create a new guide for libraries to make the most of the Marrakesh Treaty as a tool for delivering access to information. The guide has gained wide support from organisations such as the World Blind Union, the University of Toronto Scarborough, and the Canadian Association of Research Libraries and will provide user-friendly answers to the questions libraries will face in making use of the Treaty’s provisions.

 

It will offer guidance, explanations and references in the context of potential variation in national laws, and will empower all libraries to make use of their new rights, and provide the best possible service to print disabled users. It is expected to be published in early 2018.

Help children in Ghana pass exams!

EIFL-OA news and events - პარ, 01/12/2017 - 13:52

A big thank you to everyone who donated to our 'Hands-on computer classes for 1,800 Ghana children' project on #GivingTuesday! 

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

Apply now! EIFL Public Library Innovation Award

EIFL-OA news and events - პარ, 01/12/2017 - 12:13

We are delighted to announce that the new EIFL Public Library Innovation Award - for public library services that improve lives - is now open for applications.

The award is open to all public and community libraries in developing and transition countries that use digital technology (ICT) to improve lives in their communities by addressing any of the following issues, which are included in the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development:

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

Call for papers WLIC 2018 - Audiovisual and Multimedia Section joint session with Information Technology Section

IFLA - პარ, 01/12/2017 - 11:33

The IFLA Audiovisual and Multimedia Section, joined by the Information Technology Section, invite interested professionals to submit proposals for the open session to be held during IFLA WLIC in Kuala Lumpur, Malaysia, from 24-30 August 2018.

The Session will focus on the theme "Video Games: Winning strategies for libraries".

Video games have evolved from an entertaining pastime and academic, public, school, and special libraries have embraced video games and engaged their users with creative and innovative methods.

Libraries are tasked with keeping these ephemeral games accessible for today’s and tomorrow’s players to enjoy and appreciate.

Paper proposals are encouraged that address the many challenges and opportunities of creating, collecting, cataloging, providing, preserving, and storing video games in libraries.

The deadline for submission of abstracts is 31 January 2018.

Details and more information are available on the IFLA WLIC 2018 website of call for papers,

Please feel free to share the Call for Papers in your networks.

ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლობის ვიზიტი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლობის ვიზიტი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

17 ნოემბერს, საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას საქართველოში ამერიკის ელჩი, მისი აღმატებულება იან კელი და საელჩოს წარმომადგენლები ეწვივნენ.

სრული ტექსტი

-- Delivered by Feed43 service

veraPDF - v1.10

Foss4lib.org - ხუთ, 30/11/2017 - 19:47

Last updated November 30, 2017. Created by Peter Murray on November 30, 2017.
Log in to edit this page.

Package: veraPDFRelease Date: Thursday, November 30, 2017

New​ ​Coalition​ ​Aims to ​Secure​ ​the​ ​Future​ ​of​ ​Open​ ​Science

LIBER news - ხუთ, 30/11/2017 - 19:34

In an effort to strengthen and secure the network of non-commercial services that underpin the burgeoning field of Open Science, a newly-formed coalition of international organisations is spearheading an unconventional appeal. The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS), which formed just over a year ago, is making its first funding appeal to the…

The post New​ ​Coalition​ ​Aims to ​Secure​ ​the​ ​Future​ ​of​ ​Open​ ​Science appeared first on LIBER.

JHOVE - 1.18

Foss4lib.org - ხუთ, 30/11/2017 - 18:48

Last updated November 30, 2017. Created by Peter Murray on November 30, 2017.
Log in to edit this page.

Package: JHOVERelease Date: Thursday, November 30, 2017

The European copyright reform's potential harm to fundmental rights and freedoms: IFLA co-signs an open letter

IFLA - ხუთ, 30/11/2017 - 18:29

Over 80 organisations, among which IFLA, have co-signed an open letter to Ministers attending the European Union’s Competitiveness Council on 30 November an 1 December 2017. The letter underlines, in only one sentence, the potential irreparable damage that the European copyright reform can cause to Europe's fundamental rights and freedoms,  economy  and competitiveness, education and research, innovation and competition, creativity and culture, if done badly.


IFLA continues to advocate for copyright regimes that allow libraries to better serve their users. In the European Union, IFLA makes the case for a clear legal framework for text and data mining, an exception for illustration for teaching that recognises libraries as non-formal education providers, the possibility to digitize for preservation and other purposes, and for an adequate regime for out of commerce works (see a joint position paper here).

Read the full letter here.

Call on Asia-Pacific region: join Marrakesh Treaty

EIFL-OA news and events - ხუთ, 30/11/2017 - 17:54

To mark the International Day of Persons with Disabilities on 3 December, three global organizations, the United Nations Development Programme (UNDP), the World Blind Union-Asia Pacific (WBUAP) and EIFL developed an Issue Brief for the Asia-Pacific region to raise awareness about the Marrakesh Treaty for people with print disabilities , and to call on governments in the region to join the Treaty.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

Libraries at WIPO: progress on action plan

eifl licensing news - ხუთ, 30/11/2017 - 15:20

Teresa Hackett, EIFL Copyright and Libraries Programme Manager, reports on a busy week advocating for libraries at the World Intellectual Property Organization’s (WIPO) Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR/35) which met in Geneva from 13-17 November 2017.

Libraries at WIPO: progress on action plan

EIFL-OA news and events - ხუთ, 30/11/2017 - 15:20

Teresa Hackett, EIFL Copyright and Libraries Programme Manager, reports on a busy week advocating for libraries at the World Intellectual Property Organization’s (WIPO) Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR/35) which met in Geneva from 13-17 November 2017.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

Busting TDM Myths & Misunderstandings

LIBER news - ხუთ, 30/11/2017 - 14:56

A broad TDM Exception is important for everyone (not just researchers), would boost Europe’s economy and doesn’t mean that publishers would lose money. A new factsheet — Myths & Misunderstandings about Text and Data Mining in the Copyright Reform  — explains each of the above statements, and busts other misconceptions such as the idea that copies of…

The post Busting TDM Myths & Misunderstandings appeared first on LIBER.

Making Digital Durable: IFLA Celebrates First International Digital Preservation Day

IFLA - ხუთ, 30/11/2017 - 12:43

​The Internet – and digital technologies more generally – has massively reduced the costs of producing and sharing information. It has allowed for an explosion of creativity, allowing for new ideas to emerge, partnerships to form, and innovations to take shape.

 

Yet there is no certainty that digital texts, videos and images will be accessible in years to come. Lost passwords, changing formats, and failures to archive mean that materials can disappear as rapidly as they emerge and spread.

 

Given libraries’ fundamental mission to preserve heritage, this is a major concern. Without action, how much of a historical record will there even be to preserve?

 

IFLA has worked on the challenges around digital preservation for years, both within our sections on National Libraries, Preservation and Conversation and our PAC Centres, but also through the UNESCO PERSIST project. The first International Digital Preservation Day is a great opportunity to share what has already been happening, and to set out the challenges.

 

So what can you do?

Read our blog!

Follow this page, where we’ll be publishing links to international library activity.

If you are from a national library or other library involved in web harvesting or digital legal deposit, fill in this survey from the News Media Section by 7 December.

 

ინფოარხების ცნობების შეკრება